Phấn đấu tăng trưởng tín dụng năm 2017 vượt 18%

PV.

Đó là một trong những mục tiêu được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017 vừa được ban hành.

Phấn đấu tăng trưởng tín dụng năm 2017 vượt 18%. Nguồn: internet
Phấn đấu tăng trưởng tín dụng năm 2017 vượt 18%. Nguồn: internet

Theo đó, phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 vượt mức kế hoạch 18% với cơ cấu tín dụng hợp lý, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, có giải pháp phù hợp huy động nguồn vốn vàng, ngoại tệ nhàn rỗi trong dân để phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; xem xét, đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2017.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ quản lý các ngành sản xuất rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực theo từng tháng. Tăng cường theo dõi việc thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Bộ Tài chính tăng cường quản lý, chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh cá thể; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến thuế và phí; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu theo lộ trình phù hợp, bảo đảm kiểm soát lạm phát.