Bộ Tài chính:

Phản hồi thông tin liên quan đến áp dụng thuế suất thuế TTĐB với mặt hàng ô tô

PV.

Bộ Tài chính vừa có ý kiến phản hồi về thông tin bài viết “Doanh nghiệp ô tô lo phá sản vì bị truy thu trăm tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt”, một số báo đăng ngày 09/5/2016, với nội dung đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét cho phép doanh nghiệp nhập khẩu ô tô mở tờ khai trước ngày 1/7/2016 nhưng xuất bán sau 1/7/2016 vẫn được áp dụng thuế suất thuế tiêu thu đặc biệt (TTĐB) theo mức cũ và hiệu lực của quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

“- Về giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng ô tô: Để bảo đảm công bằng về giá tính thuế giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước và phù hợp với thông lệ quốc tế, tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định giá tính thuế TTĐB như sau:

“1. Đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) do cơ sở kinh doanh nhập khẩu bán ra …”.

Theo quy định trên, từ ngày 01/01/2016, cơ sở nhập khẩu phải khai thuế TTĐB ở 02 khâu: Khâu nhập khẩu và khâu bán ra trong nước và khi xác định số thuế TTĐB ở khâu bán ra trong nước, cơ sở nhập khẩu được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu.

Từ ngày 01/7/2016, tại Khoản 1 Điều 2 Luật 106/2016/QH13 sửa đổ, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật quản lý thuế quy định giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra.

- Về thuế suất thuế TTĐB: Để định hướng tiêu dùng hạn chế sử dụng loại xe tiêu hao nhiều liên nhiệu, kích thước lớn chưa phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông và thu nhập người dân và lượng khí thải ra môi trường lớn, đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô, ngày 06/4/2016 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (Luật số 106/2016/QH13), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016;

Trong đó quy định thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống như sau: Loại xe ô tô có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3: Áp dụng thuế suất thuế TTĐB 90%; Loại xe ô tô có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3: Áp dụng thuế suất thuế TTĐB 110%; Loại xe ô tô có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3: Áp dụng thuế suất thuế TTĐB 130%; Loại xe ô tô có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3: Áp dụng thuế suất thuế TTĐB 150%.

Theo quy định nêu trên, kể từ ngày 01/7/2016, cơ sở nhập khẩu ô tô khi nhập khẩu và khi bán ra trong nước phải khai thuế TTĐB theo mức thuế suất quy định tại Luật 106/2016/QH13.

Như vậy, nội dung quy định về thuế suất thuế TTĐB và giá tính thuế TTĐB đều do Quốc hội, Chính phủ ban hành (không phải do Bộ Tài chính ban hành như ý kiến của báo nêu).

Mặt khác, nội dung sửa đổi về thuế suất thuế TTĐB nêu trên đã được Chính phủ trình Quốc hội tại tờ trình Chính phủ số 469/TTr-CP ngày 06/10/2015 và đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa 13 (tháng 10 năm 2015); và ngày 06/4/2016, Quốc hội đã xem xét thông qua vào kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa 13.

Sau khi Luật số 106/2016/QH13 được Quốc hội thông qua, để thông tin chi tiết nội dung quy định tại Luật số 106/2016/QH13 đến toàn thể nhân dân, ngày 29/4/2016, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo để công bố nội dung quy định tại Luật số 106/2016/QH13, đồng thời Bộ Tài chính cũng đã tổ chức họp báo và đăng tải nội dung quy định tại Luật số 106/2016/QH13 trên Trang tin điện tử của Chính phủ của Bộ Tài chính.

Do vậy, nội dung quy định tại Luật số 106/2016/QH13 đã được thông tin rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân được biết và thực hiện và tính đến thời điểm Luật 106/2016/Qh13 có hiệu lực (ngày 01/7/2016) là hơn 60 ngày, đủ thời giản để doanh nghiệp chuẩn bị phương án kinh doanh của mình.

Do vậy, kiến nghị “do Thông tư ban hành muộn (ban hành ngày 12/8/2016) nên doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không thể chủ động trong kinh doanh, phải chịu thiệt hại lớn từ chính sách nên đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét cho phép doanh nghiệp nhập khẩu ô tô mở tờ khai trước ngày 1/7/2016 nhưng xuất bán sau 1/7/2016 vẫn được áp dụng thuế suất thuế TTĐB theo mức cũ và hiệu lực của quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 130/2016/TT-BTC là sau 45 ngày kể từ ngày 1/7/2016” là chưa phù hợp với quy định của Luật số 106/2016/QH13 và Nghị định của Chính phủ.