Phạt 120 triệu đồng các cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

PV.

Đây là tổng số tiền mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định xử phạt đối với các cá nhân do những vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng chưa đầy 10 ngày (từ ngày 17/8/2016-24/8/2016).

Ảnh minh họa. Nguồn: FinancePlus.vn
Ảnh minh họa. Nguồn: FinancePlus.vn

Cụ thể, ngày 17/8/2016, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 864/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hà Văn Cường (TP. Quy Nhơn, Bình Định) với số tiền phạt 35 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Theo UBCKNN, ông Hà Văn Cường - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã chứng khoán BMC) đã bán 10.000 cổ phiếu BMC vào ngày 22/3/2016. Tuy nhiên, đến ngày 20/4/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch nêu trên của ông Hà Văn Cường.

Ngày 22/08/2016, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 882/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trương Thị Chinh (Long Biên, Hà Nội) với số tiền phạt 35 triệu đồng do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch.

Thông báo của UBCKNN cho biết, bà Trương Thị Chinh (người liên quan với ông Nguyễn Mạnh Quân – thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản FECON, mã chứng khoán FCM) mua 20.300 cổ phiếu FCM vào ngày 25/01/2016 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.

Mới đây nhất, ngày 24/8/2016, UBCKNN tiếp tục ban hành Quyết định số 886/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Minh Sáng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) với mức phạt tiền 50 triệu đồng do vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty.

Theo UBCKNN, từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015, ông Phan Minh Sáng đại diện cho TSC ký các hợp đồng vay vốn và chuyển tiền cho vay đối với tổ chức có liên quan với TSC. Đến ngày 20/6/2016, khoản cho vay đã được thu hồi.