Công đoàn Bộ Tài chính:

Phát động “Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Trị“

Theo mof.gov.vn

Ngày 22/6/2017, Công đoàn Bộ Tài chính ban hành Công văn số 74/CV-CĐ về việc ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa do Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vận động.

Công đoàn Bộ Tài chính và Sở Tài chính Hưng Yên trao tặng nhà "Mái ấm công đoàn" tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, Hưng Yên.
Công đoàn Bộ Tài chính và Sở Tài chính Hưng Yên trao tặng nhà "Mái ấm công đoàn" tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, Hưng Yên.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính (Công văn số 466/CV-ĐUTC ngày 12/6/2017) về việc thực hiện Kết luận số 104-KL/ĐUK ngày 02/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 01-KH/BDVĐUK ngày 5/6/2017 của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”;

Để thể hiện tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm xã hội đối với người có công với cách mạng, hưởng ứng đợt vận động ủng hộ “Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Trị” do Ban Dân vận Trung ương phát động nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Công đoàn Bộ Tài chính đề nghị các công đoàn trực thuộc tổ chức vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ ít nhất 100.000 đồng/người) cho chương trình trên, cụ thể như sau:

Đối tượng tham gia: Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Mức đóng góp, ủng hộ: Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 100.000 đồng/người, không hạn chế mức tối đa.

Thời gian huy động: Từ ngày 26/6/2017 đến hết ngày 05/7/2017.

Các cấp công đoàn hoàn thành việc vận động và chuyển, nộp tiền huy động được về Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (qua Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính) chậm nhất là 16h ngày 05/7/2017 đề Công đoàn Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Tài chính và làm thủ tục chuyển tiền ủng hộ “Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách tại tỉnh Quảng Trị” cho Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trước ngày 10/7/2017.

Công đoàn Bộ Tài chính đề nghị các công đoàn cơ sở, bộ phận thuộc Công đoàn Bộ căn cứ nội dung, thời gian trên tổ chức thực hiện.