KBNN Ninh Thuận:

Phát hiện 189 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định chi ngân sách

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Từ đầu năm đến nay, KBNN Ninh Thuận đã phát hiện 189 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, 414 món chi chưa đủ thủ tục buộc phải yêu cầu bổ sung trước khi thanh toán. Số tiền từ chối thanh toán trên 14 triệu đồng.

 Ảnh minh họa: Nguồn: internet
Ảnh minh họa: Nguồn: internet

Báo cáo từ KBNN Ninh Thuận còn cho biết, đơn vị luôn thực hiện tốt chế độ quản lý kho quỹ, không để vượt định mức tiền mặt đã xây dựng. Công tác điều chuyển tiền mặt từ ngân hàng về đều được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đặc biệt, đơn vị luôn kiểm soát việc hạn chế chi bằng tiền mặt theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, chỉ chi tiền mặt cho những khoản chi trợ cấp, hỗ trợ cho đối tượng chính sách xã hội, chi hoạt động an ninh quốc phòng, chi đền bù giải phóng mặt bằng, chi thanh toán cá nhân và hoạt động chuyên môn của các xã miền núi.

Ngoài ra, KBNN Ninh Thuận còn phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo KBNN các huyện thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN đảm bảo đúng chế độ và trong phạm vi dự toán ngân sách được giao, kịp thời giải quyết mọi nhu cầu của các tổ chức và cá nhân đến giao dịch, đặc biệt là các khoản chi lương, chi cho người có công, chi an sinh xã hội,..., không để ách tắc. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên đôn đốc các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện nghiêm túc thời hạn đối chiếu tài khoản tiền gửi, dự toán tháng, quý, năm và thời gian chỉnh lý quyết toán theo đúng quy định.

Tính đến hết tháng 7/2016, thực chi NSNN qua KBNN Ninh Thuận gần 2.938 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương gần 759 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương gần 2.179 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch UBND tỉnh giao (3.658 tỷ đồng).

Qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, trong tháng 7 vừa qua, KBNN Ninh Thuận đã phát hiện 27 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, 63 món chi chưa đủ thủ tục và đã yêu cầu các đơn vị sử dụng NSNN bổ sung thủ tục cần thiết trước khi thanh toán.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, KBNN Ninh Thuận đã phát hiện 189 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, 414 món chi chưa đủ thủ tục buộc phải yêu cầu bổ sung trước khi thanh toán. Số tiền từ chối thanh toán trên 14 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, cán bộ kiểm ngân Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận trả lại khách hàng 48 món tiền thừa với tổng số tiền gần 29 triệu đồng. Riêng trong tháng 7 vừa qua, đơn vị đã trả lại 12 món với tổng số tiền gần 4,5 triệu đồng./.