KBNN từ chối thanh toán 23 tỷ đồng chi đầu tư xây dựng cơ bản

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Trong 7 tháng đầu năm,Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, với số tiền 23 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, KBNN đã từ chối 23 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ảnh: Hạnh Thảo
Từ đầu năm đến nay, KBNN đã từ chối 23 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ảnh: Hạnh Thảo

Báo cáo từ KBNN cho biết, trong 7 tháng qua, toàn hệ thống KBNN đã kiểm soát khoảng trên 513.138 tỷ đồng, trong đó: chi thường xuyên 401.766 tỷ đồng, đạt 48% dự toán năm 2016; chi đầu tư 111.372,4 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch vốn năm 2016.

Thông qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống KBNN đã từ chối các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án với số tiền khoảng 23 tỷ đồng. Số tiền này bị từ chốidothực hiệnchưa đúng chế độ quy định của pháp luật hiện hành và chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán theo quy định của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, báo cáo này cũng cho biết, việc triển khai Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ nhằm thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư từ NSNN cũng được KBNN triển khai rất chủ động và khẩn trương.

Cụ thể, KBNN yêu cầu các đơn vị kho bạc chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 của từng dự án; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, các cơ quan ban ngành và các chủ đầu tư tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc, nhất là những dự án chưa giải ngân, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 30%), dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời.

Đồng thời,định kỳ hàng quý, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tọa đàm với chủ đầu tư để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tổng hợp vướng mắc của chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh, gửi KBNN để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ...

Trong đó có nội dung đáng lưu ý là đến ngày 30/9/2016 hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư, KBNN các cấp phải thực hiện đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư đối với từng dự án; đảm bảo chính xác, kịp thời để phục vụ việc điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương.

Ngoài ra, hàng tháng, các đơn vị kho bạc phải thực hiện công khai với chủ đầu tư, ban quản lý dự án về tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB; thông qua đó để các đơn vị nắm được tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của đơn vị mình quản lý để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

KBNN cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố, định kỳ 2 tuần một lần, báo cáo KBNN về tình hình giải ngân vốn đầu tư chi tiết đến từng dự án và tình hình tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch vốn được giao hàng năm, để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 sát thực tế đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.