Phát triển thị trường vốn đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của nền kinh tế

Việt Hoàng

Phát biểu tại Hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế do Chính phủ tổ chức ngày 22/4, đại diện lãnh đạo các tập đoàn, ngân hàng, công ty... có đồng quan điểm khi cho rằng phát triển thị trường vốn là điều kiện tất yếu để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị.

Kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp

Theo bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE), bên cạnh vốn vay ngân hàng thì kênh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp là hai kênh vô cùng quan trọng và hữu ích cho doanh nghiệp phục vụ cho phát triển công ty trong trung và dài hạn.

Chủ tịch HĐQT REE khẳng định, với việc ban hành các luật định gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, Thông tư số 122/2020 TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, khuôn khổ pháp lý cho việc doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã rõ ràng và chặt chẽ.

"Sau 2 năm đại dịch, giờ đây đất nước đã bình thường trở lại, bắt đầu bước vào chu kỳ xây dựng và phát triển mới. Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng REE mong muốn Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, một môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch và bình đẳng để các doanh nhân có thể tiếp tục dấn thân cùng nhau xây dựng nền kinh tế nước nhà", bà Nguyễn Thị Mai Thanh nhấn mạnh.

Phát triển thị trường vốn là điều kiện tất yếu

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank (VCB) cho rằng, phát triển thị trường vốn là điều kiện tất yếu để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Trong những năm qua, thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ và dần trở thành kênh huy động vốn trung dài hạn quan trọng. Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp có được nguồn vốn trung dài hạn với khối lượng lớn, chi phí hợp lý, cơ cấu linh hoạt...

"VCB đánh giá việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp là yêu cầu chính đáng và tất yếu của doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây là thị trường tiềm năng và còn nhiều dư địa để phát triển. Do đó, VCB luôn chủ động, tích cực tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp với vai trò đa dạng như nhà đầu tư chuyên nghiệp, tổ chức tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán... để góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường và phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của VCB", ông Phạm Quang Dũng chia sẻ.

Để giúp thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, đại diện lãnh đạo VCB cho rằng, xếp hạng tín nhiệm độc lập góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng. Do đó, một mặt rất cần khuyến khích sự hình thành và phát triển của các công ty xếp hạng tín nhiệm, mặt khác cần sớm yêu cầu xếp hạng tín nhiệm độc lập bắt buộc đối với doanh nghiệp phát hành và trái phiếu phát hành. 

Bên cạnh đó, nên sớm xem xét hình thành thị trường giao dịch tập trung đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; xây dựng cơ chế để bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho nhà đầu tư; hoàn thiện các cơ chế quản lý, giám sát đối với các doanh nghiệp phát hành, các tổ chức tham gia vào quy trình phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp...

Thị trường vốn chỉ phát triển bền vững khi doanh nghiệp có ý thức thượng tôn pháp luật

Theo Chủ tịch Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) Trần Bá Dương, với ý thức doanh nghiệp là một thực thể của nền kinh tế đất nước và thị trường vốn của nền kinh tế chỉ an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững khi và chỉ khi hầu hết các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp có quy mô lớn sử dụng vốn một cách an toàn, minh bạch, hiệu quả và có ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.

Chia sẻ về những bài học kinh nghiệm sử dụng vốn tại THACO, ông Trần Bá Dương cho biết, trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, THACO luôn phát triển sản xuất kinh doanh từ nhỏ đến lớn hơn một cách hiệu quả và trong khả năng quản trị của mình. THACO đề cao sự tư vấn và tham gia kiểm soát của các tổ chức kiểm toán quốc tế. Nhờ đó, THACO huy động vốn vay từ các các ngân hàng lớn trong, ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật và được thẩm định cho vay với các chuẩn mực an toàn...