Phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Trần Huyền

Chiều ngày 28/7/2021, với 476/476 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Ông Hồ Đức Phớc tiếp tục được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sinh năm 1963, quê quán tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngành Tài chính - Kế toán. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc là một trong 12 Bộ trưởng, trưởng ngành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hơn 3 tháng trước (tháng 4/2021).

Trước khi được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Hồ Đức Phớc đảm nhiệm cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong thời gian giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hồ Đức Phớc đã tập trung lãnh đạo thực hiện xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ hiến định tại Hiến pháp sửa đổi, Luật Kiểm toán Nhà nước sửa đổi và các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Đức Phớc, Kiểm toán Nhà nước ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng đối với đất nước trong quản lý tài chính, tài sản công, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và có hiệu quả.

Từ tháng 4/2021 đến nay, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã sát sao lãnh đạo toàn ngành Tài chính đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, góp phần tích cực thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Từ đó, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025...

Tóm tắt quá trình công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tháng 01/1988-05/1993: Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tháng 5/1993-10/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp xây lắp, Công ty xây dựng 7, Nghệ An.

Tháng 10/1994-10/1997: Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Tháng 10/1997-09/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Ủy viên UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Vật giá thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Tháng 09/2000-05/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Tháng 05/2004-08/2007: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Tháng 08/2007-10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 10/2010-12/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 13/2010-3/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 03/2010 - 05/2013: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 5/2013 - 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.

Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 18/12/2015, tại Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, ông được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 5/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 01/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Ngày 8/4/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.