Phú Thọ: 2.465 tài khoản đăng ký thành công ứng dụng eTax Mobile


Thời gian qua, Cục Thuế Phú Thọ luôn chú trọng đến việc xây dựng, phát triển các ứng dụng quản lý thuế nhằm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện hiệu quả nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Phú Thọ sẽ chú trọng tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính qua các dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Cục Thuế Phú Thọ.
Cục Thuế Phú Thọ sẽ chú trọng tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính qua các dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Cục Thuế Phú Thọ.

Theo Cục Thuế Phú Thọ, từ năm 2017, đơn vị này đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ khai thuế qua mạng, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, đã có trên 95% doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng, nộp thuế và hoàn thuế điện tử; tỷ lệ người nộp thuế áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử đạt 100%.

Cùng với đó, Cục Thuế cũng tập trung triển khai ứng dụng dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile, giúp cho người nộp thuế có thể dễ dàng nộp thuế và tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu tờ khai đăng ký thuế mọi lúc, mọi nơi. 

Khi bắt đầu triển khai tại thời điểm tháng 12/2021, số lượng người nộp thuế đăng ký tài khoản qua eTax Mobile là 16 tài khoản và đến thời điểm hiện tại đã có trên 2.465 tài khoản đăng ký thành công. Hiệu quả mang lại từ nộp thuế qua eTax Mobile đã được người nộp thuế đánh giá là rất tiện ích, thuận lợi khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, để góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030; đồng thời, nhằm đảm bảo dữ liệu về thuế với Dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, Cục Thuế đã hoàn thành kết nối hệ thống tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng mã căn cước công dân cho 2 dịch vụ cấp mới và thay đổi thông tin mã số thuế là cá nhân. Đây cũng là tiền đề để ngành Thuế tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế.

Theo Cục Thuế Phú Thọ, việc sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế giúp minh bạch, thống nhất thông tin quản lý và dùng chung dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên đảm bảo việc định danh chính xác được thông tin người nộp thuế là cá nhân, giảm thiểu sai sót trong quá trình người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước trong và ngoài tỉnh.

Trong thời gian tới, Cục Thuế Phú Thọ sẽ tiếp tục mở rộng, triển khai các ứng dụng quản lý thuế, dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế phục vụ người nộp thuế; Tiếp tục triển khai khai phần mềm liên thông trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước trong quản lý thu thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ triển khai phần mềm hóa đơn điện tử đáp ứng các chính sách mới về hóa đơn điện tử và tuyên truyền để triển khai diện rộng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế; tăng cường nhận diện rủi ro, xác định hành vi vi phạm, quyết liệt đấu tranh phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử.

Cục Thuế Phú Thọ cũng sẽ thực hiện các giải pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử, hỗ trợ để người nộp thuế là các sàn thương mại điện tử gửi thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan thuế; triển khai ứng dụng nộp tờ khai lệ phí trước bạ phương tiện điện tử cho tất cả cá nhân, đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế thực hiện nộp thuế trên thiết bị di động qua ứng dụng eTax Mobile.

Cục Thuế Phú Thọ cũng sẽ chú trọng tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính qua các dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đem lại hiệu quả cao trong cải cách thủ tục hành chính thuế. Qua đó, góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số ngành Thuế nói riêng và Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia nói chung.