Tỉnh Long An:

Quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản

Theo Thanh Mỹ/Báo Long An

Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An tăng cường thực hiện các biện pháp chuyên môn, chủ động phối hợp các địa phương, ngành chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Long An có biện pháp xử lý, thu hồi giấy phép nếu đơn vị vi phạm kéo dài, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, bức xúc trong dư luận.

Một số đơn vị khai thác khoáng sản sai với mục tiêu, mục đích khi được cấp phép. Ảnh minh họa
Một số đơn vị khai thác khoáng sản sai với mục tiêu, mục đích khi được cấp phép. Ảnh minh họa

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An Phạm Tùng Chinh, trong thời gian qua, các cấp lãnh đạo luôn quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời trong công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn. Sở phối hợp chặt chẽ các ngành, địa phương trong việc quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ môi trường theo hướng bền vững.

Một số tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực này được ngành phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần tích cực vào phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương. Bên cạnh những kết quả, hoạt động khai thác khoáng sản vẫn còn một số hạn chế nhất định. Việc khai thác không phép, sai mục tiêu, mục đích vẫn còn xảy ra, không bảo đảm yếu tố an toàn và bảo vệ môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, tạo dư luận không tốt.

Theo bà Nguyễn Thị Huyền (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa), việc khai thác đất ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Các tài xế chở đất chạy xe ẩu, không che chắn kỹ nên đất rơi vãi trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. “Chúng tôi kiến nghị nhiều lần nhưng tình trạng này chỉ tạm lắng một thời gian, sau đó đâu lại vào đấy. Người dân mong ngành chức năng cần có biện pháp quyết liệt hơn trong vấn đề này” - bà Huyền kiến nghị.

Còn ông Nguyễn Văn Hướng (xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ) cho biết: Trên địa bàn có nhiều đơn vị khai thác đất. Tuy nhiên, việc khai thác hầm đất làm nhiều người bức xúc vì các đơn vị không bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác. Việc tài xế chở đất chạy ẩu, làm rơi vãi đất trên đường, trời mưa thì trơn trợt, trời nắng thì bụi mịt mù, chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng phải có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng này.

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An Phạm Tùng Chinh thông tin: Trước những phản ánh của người dân, Sở tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm. Sở tăng cường công tác phối hợp các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý, yêu cầu đơn vị khai thác phải bảo đảm theo đúng giấy phép được cấp, có phương án khắc phục.

Riêng đối với đơn vị khai thác, Sở yêu cầu chấp hành nghiêm giấy phép khai thác khoáng sản, trường hợp không chấp hành nghiêm, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét đình chỉ hoạt động khai thác hoặc thu hồi giấy phép theo quy định.

Để hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nề nếp, Sở phối hợp và đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát quy hoạch khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện cho phù hợp với tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương; yêu cầu các đơn vị khai thác phải thực hiện các nghĩa vụ phúc lợi công cộng theo Điều 5 của Luật Khoáng sản năm 2010. Phối hợp chặt chẽ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đến cán bộ, người dân.

Đồng thời, Sở kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản để người sử dụng đất, cá nhân, tổ chức có liên quan nắm bắt kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Về lâu dài, trong kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021-2030, Sở TN&MT phối hợp các ngành lập quy hoạch sử dụng đất, trong đó dành quỹ đất cho hoạt động khai thác khoáng sản theo hướng tập trung, không phân tán như hiện nay, bảo đảm việc khai thác hợp lý, phục vụ công tác quản lý. Sau khi khai thác xong, tận dụng những hầm này làm hồ chứa nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân hoặc phát triển các dự án năng lượng.

“3 tháng cuối năm 2021, Sở tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác xong và việc phân loại các hầm đất còn trữ lượng, xây dựng phương án đấu giá mặt nước đối với các hầm đã hoàn chỉnh về thủ tục đất đai theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, đôn đốc đóng cửa mỏ của các đơn vị đã khai thác xong theo giấy phép của UBND tỉnh.

Tiếp tục phối hợp UBND cấp huyện kiểm tra việc chấp hành các nội dung trong giấy phép khai thác khoáng sản; rà soát mục tiêu theo giấy phép khai thác của một số đơn vị để bảo đảm mục tiêu khoanh định không đấu giá. Tham mưu UBND tỉnh Long An tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các dự án khoáng sản tại khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Sở rà soát diện tích các điểm mỏ được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản mà thực tế chủ giấy phép không tiến hành khai thác hoặc khai thác một phần diện tích, sau đó không khai thác để tổng hợp, báo cáo, đề xuất điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế ở địa phương gắn với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; từ đó làm cơ sở tích hợp vào phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai thuộc quy hoạch tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050”, ông Phạm Tùng Chinh thông tin thêm.