Quảng Nam 4/17 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021 chưa đạt

Theo X. Phú/ Báo Quảng Nam

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam, năm 2021 dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 4,52% so với kế hoạch 6,5 - 7%. Quy mô nền kinh tế hơn 101.000 tỷ đồng.

Một góc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh Hoàng Thơ
Một góc thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ảnh Hoàng Thơ

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 21.150 tỷ đồng, đạt 109% dự toán. Tổng vốn đầu tư công thực hiện hơn 5.000 tỷ đồng, bằng 77,6% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân dự kiến đến cuối năm 2021 đạt 95% kế hoạch.

Như vậy, so với 17 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Nam đề ra năm 2021, dự kiến có 10 chỉ tiêu đạt và xấp xỉ đạt, 3 chỉ tiêu vượt và 4 chỉ tiêu chưa đạt, bao gồm tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022, bên cạnh thực hiện có hiệu quả chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, cần xây dựng và thực hiện tốt phương án phục hồi kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Tại cuộc họp báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và các báo cáo sẽ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới các đại biểu cũng đã nghe lãnh đạo một số sở báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán thu chi, kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội năm 2021 là Sở Kế hoạch - đầu tư giải trình thêm trong báo cáo về các chỉ tiêu xấp xỉ đạt; nghiên cứu đưa các chỉ tiêu liên quan đến bảo hiểm vào phần giải pháp thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đồng ý với các đề xuất về đầu tư cơ sở vật chất liên quan đến ngành y tế, Ban Dân tộc tỉnh, kế hoạch điều chỉnh biên chế giữa các cơ quan, đơn vị.