Quảng Nam: Trường Hải dự kiến sẽ nộp ngân sách 9.226 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo dự toán thu ngân sách của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam năm 2017, vừa được Bộ Tài chính phê duyệt, thu nội địa năm 2017 của cục thuế này là 14.150 tỷ đồng. Trong đó, riêng hai doanh nghiệp ôtô của Trường Hải dự kiến nộp khoảng 9.226 tỷ đồng.

Làm thủ tục nộp phí trước bạ tại Chi cục Thuế TP.Hội An (Quảng Nam). Ảnh: NM.
Làm thủ tục nộp phí trước bạ tại Chi cục Thuế TP.Hội An (Quảng Nam). Ảnh: NM.

Trong tổng thu ngân sách (14.150 tỷ đồng) của tỉnh Quảng Nam, thu từ 2 công ty ôtô du lịch Trường Hải (KIA và MAZDA) là 9.226 tỷ đồng; thu từ sử dụng đất 500 tỷ đồng; thu từ các nhà máy thủy điện 465 tỷ đồng; thu từ Công ty Xổ số kiến thiết 70 tỷ đồng; thu từ các doanh nghiệp (DN) còn lại, phí và các nguồn thu khác: 3.889 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng đã tiến hành rà soát về năng lực sản xuất kinh doanh, dự kiến nộp ngân sách từ các DN trọng điểm; đánh giá từng địa bàn, từng nguồn thu, sắc thuế và qua kết quả làm việc thảo luận với từng địa phương, cục thuế đã phân bổ cho khối huyện, thị xã, thành phố là 1.596 tỷ đồng; Văn phòng Cục Thuế Quảng Nam là 12.554 tỷ đồng.

Một số nguồn thu chủ yếu như, thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương trên địa bàn khoảng 520 tỷ đồng, bằng 92,9% so với ước thực hiện năm 2016, nếu loại trừ số thu của Công ty CP thủy điện A Vương là 100 tỷ đồng (do đơn vị sau chuyển đổi không còn vốn nhà nước, nên dự toán thu 2017 chuyển sang khối DN ngoài quốc doanh), thì dự toán khối DN này tăng 10,6%.

Thu từ DNNN địa phương là 145 tỷ đồng, bằng 90,6% so ước thực hiện năm 2016. Đóng góp quan trọng cho số thu ở khu vực này chủ yếu tập trung vào số ít DN trọng điểm, như: Công ty khai thác yến, Công ty tinh bột sắn Quảng Nam...

Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài là 808 tỷ đồng, nếu loại trừ số thu nợ từ Công ty vàng Phước Sơn và tiền thuê đất nộp 1 lần, thì dự toán thu tăng 26,3% so ước thực hiện năm 2016.

Đáng chú ý, thu từ khu vực công, thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh dự kiến 11.141 tỷ đồng, so với ước thực hiện năm 2016 tăng 26,3%.

Theo nhận định của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, nhìn chung các DN ngoài quốc doanh trên địa bàn phần lớn là các DN nhỏ và siêu nhỏ, nguồn vốn kinh doanh hạn chế, năng lực cạnh tranh thấp. Qua phân tích đánh giá, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng thu ngân sách ở lĩnh vực này trong những năm qua, chủ yếu phụ thuộc vào 2 công ty sản xuất lắp ráp ôtô du lịch Trường Hải.