Thông tư số: 98/2015/TT-BTC:

Quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX


(Taichinh) - Ngày 23/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Thông tư quy định đối với đại biểu, khách mời (bao gồm cả đại biểu người nước ngoài, Việt kiều) và Ban Tổ chức Đại hội ăn nghỉ tập trung: Mức tiền ăn 400.000 đồng/người/ngày cho thời gian diễn ra Đại hội và trước, sau Đại hội 1 ngày. Đối với ngày có tổ chức bữa tiệc chiêu đãi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Mức tiền ăn là 200.000 đồng/người/ngày.

Mời xem nội dung Thông tư:thong_tu_98-2015-tt-btc_FDPV.docx