Quy định mới đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Công ty luật PLF

(Tài chính) Nhằm hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 do Chính phủ ban hành, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hành Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định thêm về điều kiện hoạt động đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động. Nguồn: plf.vn
Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động. Nguồn: plf.vn

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực thuê, mướn lao động theo hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cung ứng người lao động của mình sang làm việc có thời hạn cho người sử dụng lao động khác.

Việc quy định các hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động tại Nghị định 55 được Thông tư 01 có hiệu lực từ 01/03/2014 hướng dẫn, sửa đổi thành nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động như sau:

Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề.

Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính.

Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác.

Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động.

Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

Thực hiện chế độ thống kê; báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định;

Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước phải đảm bảo các điều kiện sau:

Phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê lại lao động, có vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp  từ 10 tỷ đồng trở lên;

Đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 5 năm trở lên;

Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp chưa có hành vi vi phạm pháp luật ở nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Đối với những điều kiện trên, Thông tư 01 cũng hướng dẫn về hồ sơ xác định doanh nghiệp nước ngoài hoạt động kinh doanh cho thuê lại lao động cũng như văn bản chứng minh kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này, bao gồm các giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và các hợp đồng mà doanh nghiệp đã tiến hành hoạt động cho thuê lại lao động, trong đó thể hiện thời gian, hoạt động cho thuê lại lao động đã được cấp phép theo quy định nước sở tại và các tài liệu liên quan khác.