Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình


(Taichinh) - Ngày 19/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình.

Thông tư quy định rõ: Kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015, mức thu đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 30.000 đồng/lượt; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 40.000 đồng/lượt; xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 65.000 đồng/lượt; xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 feet là 120.000 đồng/lượt; xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 feet là 180.000 đồng/lượt.

Mời xem nội dung chi tiết tại:thong_tu_93-2015-tt-btc_FEYC.docx