Quy định về bổ sung tài liệu khi dự thầu qua mạng

Theo chinhphu.vn

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số nội dung liên quan đến việc bổ sung tài liệu dự thầu khi tham gia đấu thầu qua mạng.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV tham dự gói thầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tài sản qua Hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia với giá dự thầu thấp nhất.

Sau khi nộp hồ sơ doanh nghiệp nhận thấy hồ sơ dự thầu (HSDT) bị thiếu tài liệu kinh nghiệm giải quyết 2 vụ bồi thường tổn thất (tính đến thời điểm đóng thầu), hợp đồng tái bảo hiểm cố định với các công ty tái bảo hiểm; bảng xếp hạng các công ty tái bảo hiểm. Các tài liệu này thuộc nội dung đề xuất về kỹ thuật quy định trong hồ sơ mời thầu.

Ngày 11/6/2018, doanh nghiệp đã gửi công văn bổ sung các tài liệu trên đến bên mời thầu. Các tài liệu bổ sung đều đáp ứng quy định của hồ sơ mời thầu.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV hỏi, việc gửi tài liệu bổ sung như nêu trên có đúng quy định không và bên mời thầu có được quyền từ chối tiếp nhận tài liệu bổ sung của doanh nghiệp không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo quy định tại Mục 22.1 và Mục 22.2 Chương I Mẫu E-HSMT dịch vụ phi tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Theo đó, khi có yêu cầu, nhà thầu nộp các tài liệu chứng minh tư cách hơp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để phục vụ mục đích làm rõ E-HSDT của bên mời thầu.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và bên mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.

Trường hợp của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV, đối với đấu thầu qua mạng, việc làm rõ E-HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên.