Chi Cục Thuế Huyện Mang Thít (Vĩnh Long)

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu quý I/2014

Theo vinhlong.gdt.gov.vn

(Tài chính) Năm 2014, ngành Thuế triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế như: Luật thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, từ đó sẽ phần nào ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014.

Hội nghị công chức, người lao động Chi cục Thuế huyện Mang Thít. Nguồn: vinhlong.gdt.gov.vn
Hội nghị công chức, người lao động Chi cục Thuế huyện Mang Thít. Nguồn: vinhlong.gdt.gov.vn

Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn trước mắt, Chi cục Thuế Mang Thít (Cục Thuế Vĩnh Long) đã tập trung cao cho công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm, thảo luận và tìm ra các giải pháp nhằm đạt được kết quả cao trong công tác thu ngân sách từng quí và cả năm 2014.

Trước mắt Chi cục Thuế tập trung nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ thu quí I/2014 theo kế hoạch đề ra bằng các biện pháp: tổ chức rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn; tập trung quản lý thuế khu vực doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ; giao chỉ tiêu thu kịp thời để các đội thuế chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thu; xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện tốt công tác quản lý nợ thuế; tăng cường công tác kiểm tra, trong đó lưu ý rà soát các nguồn thu để bù đắp các khoản thuế giảm, giãn.

Đối với hộ kinh doanh các đội thuế phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế điều tra, rà soát lại bộ thuế, danh bạ quản lý thuế môn bài, điều tra doanh thu khoán thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Qua 2 tháng đầu năm toàn đơn vị thu được 4 tỷ 531 triệu đồng (Kế hoạch quý I/2014 là 14 tỷ 906 triệu đồng), nhiệm vụ thu quí I/2014 còn rất nặng nề, để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm Lãnh đạo Chi cục Thuế đã động viên các đội thuế tiếp tục cố gắng, tập trung phấn đấu ngay trong quí I thu thuế môn bài đạt 100% theo số thực lập bộ năm 2014, hoàn thành dự toán thu của quý, tạo đà để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế năm 2014.

Bên cạnh đó các đội thuế, các đoàn thể, theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách quý I và năm 2014; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện nhà trong năm 2014.