Rà soát tổng thể lần cuối dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC

Theo baohaiquan.vn

Trong 3 ngày (từ 24 đến 27/5), tại trụ sở, Tổng cục Hải quan tổ chức đợt rà soát dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thành phần tham gia rà soát lần này là đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan và đại diện một số đơn vị hải quan lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng DN, hải quan địa phương thông quan hội thảo trực tiếp và văn bản. Nguồn: PV.
Tổng cục Hải quan đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng DN, hải quan địa phương thông quan hội thảo trực tiếp và văn bản. Nguồn: PV.
Trước đó, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lấy ý kiến các đối tượng bị điều chỉnh bằng văn bản và lấy ý kiến trực tiếp thông qua các hội thảo trên toàn quốc. Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia các các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã tiến hành tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia đồng thời chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Để hoàn thiện dự thảo thông tư trước khi chuyển cấp trên thẩm định, đồng thời đảm bảo thời gian ban hành Thông tư theo đúng kế hoạch, Tổng cục Hải quan tiếp tục tổ chức rà soát tổng thể lần cuối dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung. 

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC được xây dựng trong bối cảnh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Điều này được thể hiện rõ trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP, Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định 2026/QĐ-TTg… Trong khi đó, ngành Hải quan vẫn phải đảm bảo nhiệm vụ thu NSNN được Quốc hội và Bộ Tài chính giao.

Chính vì vậy, việc ban hành chính sách liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan một mặt đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, những cũng cần tạo cơ sở pháp lý để đáp ứng yêu cầu quản lý, chống lạm dụng kẽ hở chính sách trong thực thi công vụ. 

Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh yêu cầu, việc rà soát dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC lần này được thực hiện cụ thể, chi tiết, lần lượt từng điều khoản của thông tư hiện hành và dự thảo thông tư sửa đổi. Tránh chồng chéo, xung đột giữa các quy định hiện hành với thông tư mới.

Theo đó, rất nhiều nội dung tiếp tục được lấy ý kiến để điều chỉnh, hoàn thiện tại dự thảo lần này gồm: Áp dụng biện pháp kiểm tra hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; quy định về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan; khai hải quan; đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; hủy tờ khai hải quan; kiểm tra trị giá hải quan; kiểm tra giấy phép XK, NK, kết quả kiểm tra chuyên ngành; lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa XK, NK; đưa hàng về bảo quản…