Hải quan Hải Phòng: Thu ngân sách đạt hơn 19.000 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tính đến 15/5, Hải quan Hải Phòng đã thu ngân sách đạt hơn 19.093 tỷ đồng, đạt hơn 32% dự toán, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.

Cán bộ Hải quan Hải Phòng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện tờ khai.
Cán bộ Hải quan Hải Phòng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện tờ khai.

Cùng đến thời điểm này, Hải quan Hải Phòng đã tiếp nhận và giải quyết 116.489 tờ khai hải quan cho 8.912 DN; kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) trong kỳ đạt hơn 5,5 tỷ USD. Nhằm tạo thuận lợi cho DN, đơn vị đã triển khai nộp thuế bằng phương thức điện tử, kết nối với 30 ngân hàng thương mại, với tổng số tiền thuế nộp theo phương thức này chiếm 97,24% tổng số thu thuế.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Hải quan Hải Phòng cho biết, đơn vị đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ thu nộp ngân sách; tiếp tục cải cách hiện đại hóa hải quan, đơn giản hoá thủ tục hải quan; nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiểm tra chuyên ngành, cơ chế xử lý vướng mắc với các hiệp hội DN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động XNK và nâng cao hiệu quả quản lý hải quan./.