Sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2016.

Cụ thể, duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 51% tổng số cổ phần đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Sóc Trăng và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Sóc Trăng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công trình đô thị Sóc Trăng, Cấp nước Sóc Trăng sau khi các công ty này chuyển thành công ty cổ phần.