Tỉnh Đồng Nai

Sẽ thu hút gần 800 triệu USD vào khu công nghiệp

Theo Hương Giang/ Báo Đồng Nai

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, trong quý I/2022, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thu hút đầu tư gần 150 triệu USD. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 142 triệu USD, vốn đầu tư trong nước gần 8 triệu USD.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hương Giang
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hương Giang

Ngày 23/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong quý I/ 2022, nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và kịp thời tháo gỡ, giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong đầu tư mới và mở rộng sản xuất kinh doanh tại Đồng Nai.

Trong quý I/2022, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thu hút đầu tư gần 150 triệu USD. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 142 triệu USD, vốn đầu tư trong nước gần 8 triệu USD. Kế hoạch của tỉnh Đồng Nai là sẽ thu hút gần 800 triệu USD vào các khu công nghiệp trong năm 2022.

Tuy nhiên, quý I/2022, vốn đầu tư vào các khu công nghiệp đạt rất thấp, chỉ có 3 dự án tăng vốn lớn trên 10 triệu USD là dự Công ty TNHH Matsuya R&D Việt Nam (Nhật Bản) 25 triệu USD; Dự án Nhà máy sản xuất cốt pha nhôm của Công ty TNHH MTV GS Industry (Hàn Quốc) hơn 13 triệu USD; Dự án Nhà máy Hansol Electronics Việt Nam (Hàn Quốc) 10 triệu USD.

Đại diện các sở, ngành cho rằng, thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài của tỉnh trong quý I/2022 đạt thấp là do dịch bệnh COVID-19, vướng các thủ tục liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, quỹ đất công nghiệp cho thuê còn rất ít. Muốn tăng thu hút đầu tư tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng, thành lập mới các khu công nghiệp để có đất cho nhà đầu tư thuê.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã yêu cầu, các sở ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai phối hợp, kịp thời tham mưu cho tỉnh làm nhanh hồ sơ thành lập mới, mở rộng các khu công nghiệp để gửi Bộ KH-ĐT và trình Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, rà soát lại tất cả các khu công nghiệp, những trường hợp doanh nghiệp thuê đất nhiều năm không triển khai dự án do thiếu năng lực, đầu cơ thì thu hồi cho nhà đầu tư khác thuê tránh lãng phí quỹ đất.