Cục Thuế Bắc Giang:

Siết chặt quản lý thuế với hoạt động kinh doanh, chế tác vàng bạc

Thùy Linh

Cục Thuế Bắc Giang sẽ rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, các hộ, cá nhân kinh doanh, gia công vàng bạc, đá quý, đặc biệt là hoạt động kinh doanh mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng để tăng cường quản lý thuế.

Cục Thuế Bắc Giang tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý.
Cục Thuế Bắc Giang tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý.

Thời gian vừa qua, thị trường vàng trên thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Giá vàng trong nước biến động mạnh và tăng nhanh liên tục đã có những tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý của người dân.

Trước tình hình đó, Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có các văn bản chỉ đạo, yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, gia công vàng bạc, đá quý trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Trên cơ sở đó, thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chế tác vàng bạc, đá quý.

Cục Thuế Bắc Giang cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Cục Thuế đã yêu cầu các phòng, các chi cục thuế khu vực tổ chức quán triệt nghiêm túc và khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các văn bản chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý.

Đồng thời, thực hiện rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, các hộ, cá nhân kinh doanh, gia công vàng bạc, đá quý trên địa bàn quản lý, đặc biệt là hoạt động kinh doanh mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Trên cơ sở đó, thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro trong thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế như: sử dụng các tiêu chí có điểm rủi ro cao khi lập kế hoạch kết hợp với nguồn tin, dữ liệu của ngành Thuế và các thông tin thu thập từ bên thứ ba để phân tích các yếu tố rủi ro, từ đó xác định nội dung cần tập trung thanh tra, kiểm tra thuế.

Bên cạnh đó, xây dựng phương án triển khai công tác thanh tra, kiểm tra linh hoạt, tăng cường triển khai và đẩy mạnh trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế thông qua phương thức giao dịch điện tử giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

Cục Thuế Bắc Giang yêu cầu các đơn vị trực thuộc chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng hóa đơn theo đúng quy định và hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Trong đó, tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh kiểm tra việc áp dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, cửa hàng, địa điểm kinh doanh vàng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quản lý thị trường kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm về thuế, hóa đơn.

"Trường hợp qua công tác thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng bạc, đá quý có vi phạm pháp luật về thuế và có dấu hiệu tội phạm thì Cục Thuế sẽ chuyển hồ sơ sang Cơ quan Công an để tiến hành điều tra và xử lý theo  quy định của pháp luật", đại diện lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang cho biết.

Ngoài ra, Cục Thuế Bắc Giang cũng yêu cầu phân công rõ đầu mối cụ thể về công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh, chế tác vàng, bạc, đá quý trên địa bàn quản lý và báo cáo kết quả triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh, chế tác vàng bạc, đá quý cho từng giai đoạn về Cục Thuế.