Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 7/2019

Thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019

Giá cả một số mặt hàng chủ yếu tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1

1. Lúa gạo

- Tại miền Bắc: Giá thóc, gạo tẻ thường tháng 6/2019 ổn định so với tháng 5/2019. Cụ thể, giá thóc tẻ thường dao động phổ biến ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg, giá gạo tẻ thường/gạo 5% tấm dao động phổ biến ở mức 11.000 – 14.000 đồng/kg.

- Tại miền Nam: Giá thóc tại kho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long loại thường tháng 6/2019 phổ biến dao động 4.200 - 5.850 đồng/kg, giảm 250 - 300 đồng/kg. Giá gạo tẻ thường/gạo 5% tấm không bao bì giao tại mạn tàu dao động từ 7.150 - 7.700 đồng/kg, giảm 300 - 500 đồng/kg (Bảng 1).

2. Thực phẩm tươi sống

So với tháng 5/2019, giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống trong tháng 6/2019 tương đối ổn định, do nhu cầu thị trường không có nhiều biến động, ngoại trừ giá thịt lợn hơi có xu hướng tăng từ đầu tháng đến nay, do ảnh hưởng của Dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung mặt hàng thịt lợn trên thị trường theo đó cũng giảm (Bảng 2).

Số liệu thị trường hàng hóa - dịch vụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 2

3. Phân bón Urê

Giá phân bón urê trong nước tháng 6/2019 tương đối ổn định so với tháng trước. Cụ thể, tại miền Bắc, phổ biến khoảng 8.000 - 8.600 đồng/kg; tại miền Nam, phổ biến khoảng 7.900 - 8.500 đồng/kg.

4. Nguyên vật liệu xây dựng

- Giá bán lẻ xi măng tháng 6/2019 cơ bản ổn định so với tháng 5/2019. Cụ thể, mức giá tại các máng xuất của các công ty xi măng thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đối với loại xi măng PCB 40 bao trung bình dao động ở mức 990.000 đồng/tấn đến 1.625.000 đồng/tấn; đối với xi măng PCB 30 bao trung bình dao động ở mức 988.000 đồng/tấn đến 1.230.000 đồng/tấn.

- Giá bán lẻ thép xây dựng bán lẻ phổ biến trên thị trường tháng 6 cụ thể như sau: Tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung dao động ở mức 11.600 -13.500 đồng/kg; tại các tỉnh miền Nam dao động ở mức 11.800 -13.800 đồng/kg.

5. Khí hóa lỏng – LPG

Giá bán lẻ khí hóa lỏng – LPG trong tháng 6/2019 tại miền Bắc phổ biến ở mức 325.000 đồng/bình 12kg; tại miền Nam giá bán lẻ phổ biến ở mức 320.000 đồng/bình 12kg.