Sử dụng chi phí quản lý dự án đã được ngân sách phê duyệt?

PV.

Giải đáp vướng mắc của bà Nguyễn Thị Liên (Hưng Yên) về những quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng phần chi phí quản lý dự án đã được ngân sách nhà nước phê duyệt?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hỏi: Cơ quan của bà Nguyễn Thị Liên (Hưng Yên) làm chủ đầu tư dự án xây dựng công trình công cộng cấp II, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và thuê tư vấn quản lý điều hành dự án. Tổng chi phí quản lý dự án được duyệt là 1,9 tỷ đồng và đã tổ chức đầu thầu, nhưng một đơn vị trúng thầu với giá là 1 tỷ đồng

Vậy, nếu căn cứ quyết định phê duyệt dự án với hình thức quản lý dự án là chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý điều hành dự án và Điều 9 Thông tư số 05/2014/TT-BTC thì chủ đầu tư có được sử dụng phần chi phí quản lý dự án còn lại là 900 triệu đồng không?

Về vấn đề này, Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

Trường hợp cơ quan bà Liên được giao làm chủ đầu tư dự án trên và đã được cấp có thẩm quyền quyết định hình thức quản lý dự án là chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

Nếu thời gian thực hiện dự án trước ngày 5/8/2015 thì chủ đầu tư thực hiện thuê tư vấn quản lý dự án theo Điều 35 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (nhiệm vụ quyền hạn của chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án trong trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án).

Nếu thời gian thực hiện dự án sau ngày 5/8/2015 thì chủ đầu tư thực hiện thuê tư vấn quản lý dự án theo Điều 20 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng).

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí quản lý dự án là nguồn chi phí cần thiết để cho chủ đầu tư tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí ban quản lý dự án theo dự toán được duyệt sẽ được phân định theo thỏa thuận hợp đồng thuê giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Trường hợp chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu lựa chọn được đơn vị tư vấn quản lý dự án thì mức chi phí sẽ là giá trị trúng thầu của nhà thầu tư vấn quản lý dự án. Phần dự toán được duyệt còn dư so với giá trị trúng thầu thì chủ đầu tư không được phép sử dụng.