Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017

Kho bạc Nhà nước

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền các cấp; cùng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện tốt chương trình công tác năm 2017, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017 - Ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc với KBNN

Bám sát chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 của Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Tài chính và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, trong năm 2017, KBNN đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp thực hiện với phương châm hành động là: “Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; tập trung hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống KBNN; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng NSNN; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đổi mới và sáng tạo nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”.

Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017 - Ảnh 2
Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam Nguyễn Hồng Hà và Tổng Giám đốc KB Liên bang Nga Roman E. Artyukhin ký văn bản hợp tác trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Điện Kremli (tháng 6/2017)
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hệ thống KBNN đã luôn bám sát chủ trương, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính và chính quyền các cấp. Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2017 với một số sự kiện nổi bật sau:

Thống nhất một đầu mối trong việc kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN trên phạm vi toàn quốc           

Việc triển khai này nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn, rút ngắn thời gian kiểm soát chi NSNN trên toàn hệ thống KBNN. Theo đó, đã giảm thời gian giải quyết các thủ tục chi từ 5-7 ngày nay có thể được giải quyết ngay trong ngày và thời gian kéo dài tối đa không quá 3 ngày làm việc, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại KBNN. Mặt khác, việc thống nhất một đầu mối kiểm soát chi còn đảm bảo được kiểm soát chặt chẽ, an toàn tiền và tài sản của nhà nước. Bước cải cách mạnh mẽ này tạo tiền đề thuận lợi để KBNN triển khai dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm 2018, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và hình thành KBNN điện tử trong tương lai.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của hệ thống KBNN được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm được 1.288 đơn vị Tổ tại KBNN cấp huyện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017 - Ảnh 3
Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN
Hoàn thành việc xây dựng khung pháp lý cơ bản, làm căn cứ triển khai thực hiện chức năng Tổng kế toán nhà nước

Ngày 14/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2017/NĐ-CP về Báo cáo Tài chính nhà nước (TCNN) đã tạo khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh và đồng bộ để Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện tốt chức năng Tổng kế toán nhà nước.

Nghị định về báo cáo TCNN đặt ra các quy định pháp lý đầu tiên, cần thiết để lập báo cáo TCNN toàn quốc và báo cáo TCNN tỉnh, thành phố, cơ bản phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm cung cấp các thông tin về tình hình TCNN, kết quả hoạt động TCNN và các luồng tiền từ hoạt động TCNN. 

Theo đó, Báo cáo TCNN là một trong các công cụ phục vụ đắc lực cho cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, điều hành trong việc phân tích, đánh giá hiện trạng và quản lý toàn bộ các nguồn lực, nghĩa vụ và tình hình sử dụng các nguồn lực của Nhà nước. Từ đó, có cơ sở đề ra các quyết sách để đảm bảo các tài sản và nguồn lực của Nhà nước được đầu tư, phân bổ và sử dụng một cách hợp lý, cân đối và hiệu quả nhất để phục vụ cho mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội đất nước; quản lý chặt chẽ việc vay nợ, giảm thiểu áp lực chi tiêu và những rủi ro tài chính trong tương lai, từ đó duy trì tính ổn định và bền vững của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Báo cáo TCNN giúp người dân thấy được sự đóng góp của mình đối với nghĩa vụ với Nhà nước thông qua việc nộp thuế; là công cụ quan trọng để đông đảo nhân dân có thể kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế - tài chính nhà nước.

Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017 - Ảnh 4
KBNN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu về lĩnh vực Tài chính trong quá trình xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định về Báo cáo Tài chính Nhà nước.

Hoàn thành triển khai thanh toán điện tử liên ngân hàng trên toàn quốc, mở rộng các hình thức thu, chi NSNN không dùng tiền mặt

Thời gian qua, KBNN đã nỗ lực triển khai đồng bộ các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử liên ngân hàng (LNH). Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch với KBNN, góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, tạo cơ sở để hướng tới xây dựng KBNN không giao dịch bằng tiền mặt vào năm 2020, phù hợp với chủ trương tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Năm 2017, KBNN đã phối hợp cùng NHNN, hoàn thành đã hoàn thành việc triển khai thanh toán LNH trên toàn quốc. Việc hoàn thành triển khai thanh toán điện tử LNH có ý nghĩa về cải cách thủ tục hành chính, đa dạng hóa phương thức thanh toán của KBNN, đem lại những lợi ích thiết thực cho các tổ chức, cá nhân liên quan như: góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi của hệ thống KBNN cũng như khả năng ứng vốn cho NSNN, cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN đảm bảo mục tiêu quản lý vốn tập trung an toàn và hướng tới hiệu quả. Bên cạnh đó, thúc đẩy xu hướng kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các đơn vị liên quan, đảm bảo tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu của NSNN, chi trả kịp thời, chính xác các khoản chi của NSNN, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý các giao dịch thanh toán thu, chi tại KBNN.

Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017 - Ảnh 5
Hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN
Tổng hợp, lập báo cáo Quyết toán NSNN năm 2015 được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

2017 là năm thứ hai KBNN được giao nhiệm vụ tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN năm 2015. Với đội ngũ công chức có chuyên môn vững vàng, luôn cố gắng, tận tâm vì công việc, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để báo cáo, giải trình kịp thời, chính xác, có đủ các cơ sở, căn cứ về tăng bội chi NSNN năm 2015, thuyết minh, giải trình ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, được Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhất trí trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội và được Quốc hội đồng ý phê chuẩn đúng thời hạn với tỷ lệ tán thành cao (92,46%).

Kết quả này được Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá là một thành công rất đáng ghi nhận của KBNN trong việc tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN sau rất nhiều nỗ lực, cố gắng của các cán bộ của KBNN. Đây cũng là tiền đề khẳng định, KBNN sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao, đạt được những kết quả tốt hơn trong công tác quyết toán NSNN, đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, từ đó quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính - ngân sách của quốc gia.

Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017 - Ảnh 6
Quốc hội thông qua báo cáo quyết toán NSNN năm 2015
Mở rộng hợp tác quốc tế cả về chiều rộng và chiều sâu với Kho bạc các nước

Năm 2017, KBNN tiếp tục củng cố và giữ vững quan hệ với các định chế, tổ chức quốc tế uy tín và hợp tác song phương với các quốc gia truyền thống; các hoạt động hợp tác của KBNN đã đi vào chiều sâu để từ đó học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng thể chế, chính sách liên quan đến tài chính công, quản lý ngân sách, quản lý ngân quỹ; nâng cao năng lực, trình độ cán bộ công chức KBNN. Qua đó, vị thế, vai trò của KBNN ngày càng được nâng cao trong các tổ chức, diễn đàn, cộng đồng mà KBNN tham gia với tư cách là thành viên chính thức. Một trong số điểm nhấn nổi bật về hợp tác quốc tế năm 2017 của KBNN là:

Ký kết và triển khai chương trình hợp tác song phương với KBNN Hungary và Kho bạc Liên bang Nga: Với mục tiêu mở rộng quan hệ hợp tác song phương theo Kế hoạch tổng thể hợp tác quốc tế của KBNN đến năm 2020, KBNN đã tiếp xúc và trao đổi về quan hệ hợp tác song phương với Kho bạc Liên bang Nga và KBNN Hungary. Trong năm 2017, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, KBNN đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật chuyên ngành Kho bạc giữa KBNN Việt Nam và Kho bạc Liên bang Nga vào tháng 6/2017 tại Matxcơva, với sự chứng kiến của Chủ tịch nước và Tổng thống Liên bang Nga; trong khuôn khổ chương trình hành động giữa hai Kho bạc, KBNN đã tổ chức đón tiếp và trao đổi kinh nghiệm với 01 đoàn công tác của Kho bạc Liên bang Nga về các hoạt động nghiệp vụ mà hai bên quan tâm. KBNN Việt Nam và KBNN Hungary cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật chuyên ngành vào tháng 9/2017 tại Budapest, Hungary trong chuyến thăm và làm việc chính thức của đoàn KBNN do Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà chủ trì. Thông qua đó, xây dựng, thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương lâu dài giữa KBNN Việt Nam với Kho bạc Liên bang Nga và Kho bạc Hungary làm cơ sở để triển khai hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý về các chủ đề mà các bên quan tâm. Những hoạt động trao đổi giữa hai bên sẽ đóng góp nhiều kinh nghiệm cho quá trình xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển KBNN trong thời gian tới.

Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017 - Ảnh 7
KBNN Việt Nam và KBNN Hungary cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kỹ thuật chuyên ngành vào tháng 9/2017 tại Budapest
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp của hệ thống KBNN đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Ngày 3/3/2017, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc với hệ thống KBNN. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà hệ thống KBNN nói riêng và toàn ngành Tài chính nói chung đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của hệ thống KBNN để có bước phát triển nhanh, bền vững và toàn diện từ việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng cơ sở vật chất và từng bước hiện đại hoá các mặt hoạt động, để phục vụ ngày càng có hiệu quả công tác quản lý kinh tế, tài chính và ngân sách của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, Quốc hội ủng hộ Bộ Tài chính và KBNN trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN với mục tiêu hình thành Kho bạc điện tử vào năm 2020. Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban có liên quan thuộc Quốc hội tiếp tục quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện để KBNN thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; ủng hộ KBNN thực hiện chức năng quản lý ngân quỹ nhà nước và tổng kế toán nhà nước. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện 2 chức năng này, KBNN cần chủ động đề xuất với Bộ Tài chính, báo cáo các Ủy ban của Quốc hội xem xét, trình Quốc hội cho ý kiến về việc sửa các Luật, Nghị quyết có liên quan để tạo khuân khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho việc triển khai thực hiện các chức năng này của KBNN.

Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017 - Ảnh 8
Thay mặt KBNN, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Hà kính tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu trưng của KBNN nhân dịp đến thăm và làm việc với KBNN
Tổ chức thành công Đoàn công tác KBNN thăm và làm việc tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Trong tháng 5/2017, Đoàn công tác số 11 với sự tham gia của 100 đại biểu ưu tú hệ thống KBNN đã tổ chức đến thăm quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Chuyến đi đã đem lại sự trải nghiệm sâu sắc cho các thành viên trong đoàn công tác về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; về sức sống mãnh liệt vượt qua mọi hiểm nguy, gian khó, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió của quân và dân trên quần đảo Trường Sa - những  người con kiên trung quả cảm đang viết tiếp bản hùng ca trên sóng nước.

Chuyến đi cũng mang đến hơi ấm và tình cảm của nhân dân cả nước tới quân và dân trên quần đảo Trường Sa, đặc biệt làm cho quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và các vùng biển đảo khác thấy gần gũi với đất liền hơn, tạo được lòng tin với quân và dân trên quần đảo, qua đó đã giáo dục truyền thống yêu nước đối với toàn thể đội ngũ công chức hệ thống KBNN, đồng thời động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của quân và dân trên quần đảo.

Thông qua chuyến công tác đặc biệt này đã thắp lên ngọn lửa về tình yêu quê hương đất nước, tình cảm to lớn đối với Trường Sa trong mỗi cán bộ công chức KBNN; đồng thời giáo dục về truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng ngành tài chính hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017 - Ảnh 9
Công chức KBNN với Trường Sa thân thương