VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính phối hợp tổ chức chuỗi Hội nghị Nhóm công tác kênh hợp tác tài chính ASEAN

Toàn cảnh hội nghị Nhóm công tác Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN.

Bộ Tài chính phối hợp tổ chức chuỗi Hội nghị Nhóm công tác kênh hợp tác tài chính ASEAN

Từ ngày 17-22/2/2020, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chuỗi Hội nghị Nhóm công tác kênh hợp tác tài chính ASEAN.

Ngành Hải quan đẩy nhanh thực hiện cơ chế một cửa ASEAN

ASEAN 2020: Bài toán và lời giải cho kinh tế nội khối

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN

Vị trí của Việt Nam trong thuận lợi hóa thương mại khuôn khổ ASEAN

Đây là chuỗi Hội nghị đầu tiên của kênh hợp tác tài chính - ngân hàng khu vực ASEAN, bao gồm cuộc họp của các nhóm công tác chung gồm: Nhóm công tác Tự do hóa dịch vụ tài chính (WC-FSL), Nhóm Khuôn khổ hội nhập ngân hàng ASEAN (ABIF), Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF), Ủy ban công tác về Phát triển thị trường vốn (WC-CMD), Ủy ban điều phối liên ngành ASEAN về Bảo hiểm và tài trợ rủi ro thiên tai (ACSCC on DRFI), Nhóm Công tác về Tự do hóa Tài khoản vốn (WC-CAL), Nhóm Công tác về Phát triển hệ thống thanh toán (WC-PSS), Ủy ban Công tác về Tài chính Toàn diện (WC-FINC), Ủy ban điều phối về xây dựng năng lực (SCCB).

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cùng đảm nhận vai trò đồng chủ trìTiến trình Hợp tác tài chính - ngân hàng ASEAN 2020.

Ngoài ra chuỗi Hội nghị còn có cuộc họp của Nhóm công tác Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFCDM-WG) và Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN (SLC).

Trong đó, đối với kênh tài chính, Việt Nam đóng vai trò chủ trì và đồng chủ trì cho 03 cuộc họp gồm Hội nghị Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF), Hội nghị Ủy ban công tác về Phát triển thị trường vốn (WC-CMD) và Hội nghị Nhóm công tác Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFCDM-WG).

Để chuẩn bị cho chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN, tại hội nghị lần này, các nhóm công tác đã thảo luận và thống nhất được bản báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 cũng như những ưu tiên cho năm 2020 để trình bày tại Hội nghị Nhóm công tác Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFCDM-WG) diễn ra vào ngày 21/2/2020.

Ngoài ra, cũng tại Hội nghị AFCDM-WG, Việt Nam đã thông báo chính thức đến các đại biểu về nội dung và sáng kiến ưu tiên trong kênh tài chính cũng như lịch trình chính thức chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN dự kiến diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Thời gian qua, hoạt động hợp tác tài chính trong khu vực ASEAN được đẩy mạnh và phát huy những hiệu quả nhất định. Bên cạnh việc duy trì môi trường kinh tế vĩ mô khu vực ổn định, nhiều sáng kiến hợp tác tài chính đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường chính sách thuận lợi cho thương mại, đầu tư và phát triển có chiều sâu thị trường tài chính bền vững.

Các đại biểu Hội nghị Nhóm công tác Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàngTrung ương ASEAN (AFCDM-WG) chụp ảnh cùng Đồng chủ trì Hội nghị Việt Nam.

Hiện nay, các sáng kiến đang được triển khai trong khu vực ASEAN gồm: phát triển thị trường vốn, tự do hóa tài khoản vốn, tự do hóa dịch vụ tài chính, đẩy mạnh hơp tác trong các lĩnh vực bảo hiểm, thuế, hải quan và kết nối hạ tầng cứng trong ASEAN…

Năm 2020, Việt Nam đăng cai vai trò chủ tịch ASEAN với nhiều hoạt động nổi bật về các lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, tài chính, văn hóa, an ninh - xã hội... Trong đó, đối với kênh tài chính, trên nguyên tắc thực hiện thống nhất với mục tiêu chung của quốc gia và đảm bảo tính tiếp nối, kế thừa với hoạt động của các nước chủ tịch năm trước, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác khu vực thông qua các sáng kiến, chủ đề ưu tiên và tổ chức các Hội nghị từ cấp Chuyên viên đến cấp Bộ trưởng trong Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN, hướng tới các mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC Blueprint 2025) và các Kế hoạch hành động chiến lược chuyên ngành đến năm 2025.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM