VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đến hết quý II/2017, số dư Quỹ Bình ổn giá đạt 3.975,665 tỷ đồng

Tính đến hết ngày 30/6/2017, số dư Quỹ Bình ổn giá là 3.975,665 tỷ đồng. Nguồn: internet

Đến hết quý II/2017, số dư Quỹ Bình ổn giá đạt 3.975,665 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý II/2017.

Giá xăng tăng mạnh 599 đồng/lít

Có thể đăng ký giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi theo khu vực địa lý

Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn thị trường

Giá xăng giảm mạnh 862 đồng/lít

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm 01/01/2017 là 2.389,891 tỷ đồng. Tính đến hết quý I/2017 (đến hết ngày 31/3/2017), số dư Quỹ Bình ổn giá đạt 2.864,527 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá trong quý II/2017 (từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 30/6/2017) đạt 1.405,439 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá trong quý II/2017 (từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 30/6/2017) đạt 298,085 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết, lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá dương trong quý II/2017 đạt 3,826 tỷ đồng. Trong khi lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá âm trong quý II/2017 đạt 43 triệu đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý II/2017 (đến hết ngày 30/6/2017) là 3.975,665 tỷ đồng.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM