VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hải quan Bình Dương đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu

Đo thời gian giải phóng hàng nhằm đảm bảo việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu được nhanh chóng, thuận lợi

Hải quan Bình Dương đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu

Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Hải quan về đo thời gian giải phóng hàng xuất nhập khẩu cấp Cục Hải quan năm 2022, Cục Hải quan Bình Dương đã xây dựng và triển khai Kế hoạch đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Cục.

Cục Hải quan Bình Dương tiếp Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường

Hải quan Bình Dương triển khai hiệu quả công tác phòng chống ma túy

Công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương

Hải quan Bình Dương đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống ma túy

Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương sẽ tiến hàng đo thời gian giải phóng hàng tại 03 Chi cục Hải quan trực thuộc gồm: Chi cục Hải quan Sóng Thần, Chi cục Hải quan Thủ Dầu Một, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. Thời gian đo bắt đầu từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan (IDC/EDC) đến khi cơ quan Hải quan quyết định thông quan/giải phóng hàng cho lô hàng. Tiến hành trong 06 ngày làm việc liên tục, từ ngày 19/9/2022 đến 24/9/2022. Tiếp tục theo dõi dữ liệu đến hết ngày 24/10/2022.

Để thực hiện, tại Cục đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ triển khai cấp Cục; mời Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCCI) phối hợp thực hiện; Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Chi cục trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đo.

Tại các Chi cục Hải quan trực thuộc cũng thành lập Tổ triển khai cấp Chi cục. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung triển khai trước và trong cuộc đo cho cộng đồng doanh nghiệp và toàn bộ các công chức liên quan các bước nghiệp vụ thuộc quy trình thủ tục hải quan.

Thực hiện phân công, giao việc cụ thể cho từng cán bộ công chức và đầu mối các Đội để thực hiện công việc chi tiết, giám sát triển khai và ghi nhận thời gian tổng hợp báo cáo đúng hướng dẫn.

Mục đích của công tác đo thời gian giải phóng hàng nhằm đánh giá thời gian trung bình làm thủ tục hải quan của các Chi cục Hải quan trực thuộc để có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục đảm bảo việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu được nhanh chóng, thuận lợi, đúng thời gian quy định.

Cung cấp kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan để làm căn cứ phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Bình Dương; góp phần thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Bình Dương trong lĩnh vực hải quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM