VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và chặng đường phía trước

[Infographics] Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015

[Infographics] Tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước 2016

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính trong quý I/2017 trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế các Nghị định: số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013, số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

Trong đó, quy định nâng cao chất lượng và trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong việc xác định vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; việc thuê tư vấn quốc tế xác định giá trị doanh nghiệp và bán cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Đồng thời, cần có cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, bổ sung tiêu chí gắn với trách nhiệm và chế tài bảo đảm thực hiện cam kết đối với cổ đông chiến lược; nghiên cứu, xây dựng quy định về thuê đất tại các vị trí có lợi thế kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, trong quý II/2017, Bộ Tài chính cũng phải trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, Nghị định này sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng thêm các phương thức thoái vốn khác như: đấu giá thông thường hoặc bán cả lô toàn bộ phần vốn nhà nước tại công ty đại chúng niêm yết nhưng không thấp hơn biên độ giá giao dịch tại thời điểm bán; bổ sung quy định về việc xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước trước khi tổ chức bán theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM