[Infographics] Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015


Trong giai đoạn 2011-2015, các tập đoàn, tổng công ty đơn vị đã thoái được 11.036 tỷ đồng, đồng thời thu về 10.742 tỷ đồng...

[Infographics] Tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 - Ảnh 1