VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018

Tỷ giá hạch toán giữa VND và USD tháng 1/2018 là 1 USD=22.439 VND.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018

Tại Thông báo số 6289/TB-KBNN ngày 29/12/2017 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018, Kho bạc Nhà nước cho biết, tỷ giá hạch toán và báo cáo thu - chi ngoại tệ tháng 1/2018 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2017

Quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2017

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2017

Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND với các đồng ngoại tệ như sau: 1USD = 22.439 VND; 1EURO (đồng tiền chung châu Âu) = 26.873 VND; 1GBP (Bảng Anh) = 30.297 VND; 1JPY (Yên Nhật) = 199 VND; 1CNY (Nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.447 VND; 1HKD (Đôla Hồng Kông) = 2.872 VND; 1CHF (Franc Thụy Sỹ) = 23.005 VND; 1SGD (Đô la Singapore) = 16.801 VND…

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu - chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Qua Thông báo, Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu - chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM