VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
 Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên: Thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên luôn thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ. Nguồn: internet

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên: Thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ

(Tài chính) Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4/2014 đạt 495.551 triệu VND; lũy kế 1.882.574 triệu VND. Cùng với đó, công tác phối hợp thu NSNN luôn được duy trì ổn định và thực hiện tốt. Việc triển khai vận hành chương trình thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và các ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác thanh toán.

Cũng trong tháng 4, công tác chi ngân sách nhà nước đạt 1.382.495 triệu VND; luỹ kế 3.960.332 triệu VND. Công tác kiểm soát chi thường xuyên qua hệ thống KBNN được thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy trình nghiệp vụ; đôn đốc các đơn vị thanh toán kịp thời các khoản tạm ứng.

Cùng với việc thực hiện nghiêm trong công tác thu, chi tiền mặt, KBNN cũng đã Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN; triển khai chương trình thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu NSNN giữa KBNN với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Thái Nguyên, Ngân hàng Agribank trên địa bàn theo chỉ đạo của KBNN. Bên cạnh đó, đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thu thuế trực tiếp đối với các doanh nghiệp xây dựng, số thu thuế xây dựng cơ bản phát sinh trong tháng là 2.244 triệu VND; lũy kế 12.152 triệu VND. 

Bên cạnh đó, KBNN Thái Nguyên đã tổ chức phục vụ 2.115 đơn vị với tổng số 14.537 tài khoản giao dịch trên tabmis, doanh số hoạt động 1 vế đến ngày 29/4/2014 là 86.017 tỷ đồng; đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu nhiệm vụ thu, chi NSNN.

Đặc biệt, trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN đã tiếp nhận và kiểm soát thanh toán kịp thời, chính xác hàng trăm ngàn hồ sơ chi thường xuyên và hồ sơ đầu tư xây dựng. Thông qua kiểm soát chi NSNN các đơn vị KBNN trong Tỉnh đã trả lại và yêu cầu hoàn thiện 12 bộ chứng từ, số tiền 10.299 triệu đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM