VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thu nộp ngân sách trên 1.350 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Lực lượng hải quan đã thực thu vào ngân sách 1.353 tỷ đồng, đạt 64% chỉ tiêu năm 2017, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan:

Thu nộp ngân sách trên 1.350 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

Tổng cục Hải quan cho biết, trong quý III/2017, toàn lực lượng đã thu nộp ngân sách từ công tác kiểm tra sau thông quan 1.353 tỷ đồng, đạt 64% chỉ tiêu năm 2017.

Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 237.000 tỷ đồng

Cụ thể, từ ngày 01/01/2017 đến 15/9/2017, toàn Ngành đã thực hiện 6.272 cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó có 795 cuộc tại trụ sở người khai hải quan (đạt 62% chỉ tiêu năm 2017, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2016), 5.477 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.532 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ năm 2016.

Toàn Ngành đã thực thu vào ngân sách 1.353 tỷ đồng, đạt 64% chỉ tiêu năm 2017, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, riêng quý III/2017 (tính từ ngày 15/6 đến 15/9/2017), toàn lực lượng đã thực hiện 2.239 cuộc Kiểm tra sau thông quan, trong đó kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan 335 cuộc, kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan 1.884 cuộc, ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính 619 tỷ đồng, thực thu vào ngân sách gần 555 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quý III/2017, Cục Kiểm tra sau thông quan đã đề xuất Tổng cục Hải quan ban hành quyết định công nhận chế độ ưu tiên về hải quan đối với 04 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp ưu tiên lên 63 doanh nghiệp. Đơn vị đang xử lý hồ sơ đề nghị xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 03 doanh nghiệp và tiếp tục gia hạn cho 07 doanh nghiệp ưu tiên.

Một số đơn vị có số thu lớn từ hoạt động kiểm tra sau thông quan như: Cục Kiểm tra sau thông quan, các Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội… Một số đơn vị có số thu tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2016 như: Cục Hải quan Bình Dương, Bắc Ninh, Vũng Tàu.

Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, trong quý IV/2017, lực lượng Kiểm tra sau thông quan sẽ tập trung kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan năm 2017, trong đó chú trọng Kiểm tra sau thông quan tại Chi cục hải quan, kiểm tra trị giá hải quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM