VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sớm khắc phục bất cập trong thanh toán hợp đồng BT

GS., TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sớm khắc phục bất cập trong thanh toán hợp đồng BT

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họpchiều ngày 10/10, về xử lý các bất cập, vướng mắc trong việc sử dụng quỹ đất, cơ sở nhà, đất để thanh toán cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng-chuyển giao (BT).

Tín dụng tăng thấp nhưng hiệu quả cao

Kịp thời “lấp đầy” khoảng trống pháp lý trong việc dùng tài sản công thanh toán dự án BT

Kết nối khu vực FDI với kinh tế trong nước: Điều kiện thực chất và bền vững

Hoàn thiện chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương gồm: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Kiểm toán Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng dự thảo một Nghị quyết của Chính phủ về việc thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức BT đối với các hợp đồng được ký kết theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tháo gỡ các vướng mắc trong thanh toán, bảo đảm không làm ảnh hưởng tới các dự án đang triển khai, đặc biệt là các dự án BT đã ký hợp đồng.

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết và các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện Tờ trình Chính phủ, xin ý kiến Bộ Tư pháp, các cơ quan, địa phương và phối hợp với Văn phòng Chính phủ để giải quyết các trình tự thủ tục, để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết này trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các địa phương phải rà soát lại việc thực hiện các hợp đồng BT cũng như việc sử dụng quỹ đất, cơ sở nhà, đất để thanh toán cho các nhà đầu tư các dự án BT đã triển khai trước ngày 1/1/2018 (thời điểm Luật Quản lý và sử dụng tài sản công có hiệu lực) theo các quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích của các bên liên quan và tối đa hoá lợi ích của nhà nước.

“Các  cần tăng cường hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra để xử lý các sai phạm của các bên liên quan trong thực hiện hợp đồng BT và việc thanh toán đất, tài sản trên đất cho các nhà đầu tư.Sớm khắc phục bất cập trong thanh toán hợp đồng BT” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT để hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM