VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tình hình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia của các bộ, ngành hiện ra sao?

Đến nay, 11 Bộ, ngành đã kết nối và thực hiện 53 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia. Nguồn: internet

Tình hình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia của các bộ, ngành hiện ra sao?

Đến nay, 11 Bộ, ngành đã kết nối và thực hiện 53 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Thúc đẩy triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường kinh doanh

Sẽ có “đột phá” thúc đẩy phát triển NSW, ASW

Theo Tổng cục Hải quan, chính thức được triển khai từ tháng 11/2014, đến ngày 15/7/2018, 11 Bộ, ngành đã kết nối và thực hiện 53 thủ tục hành chính với gần 1,34 triệu hồ sơ của 22.800 doanh nghiệp được xử lý thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong đó, Bộ Công Thương đã kết nối 6 thủ tục; Bộ Khoa học và Công nghệ đã kết nối 4 thủ tục; Bộ Giao thông vận tải đã kết nối 12 thủ tục; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kết nối 13 thủ tục; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kết nối 4 thủ tục; Bộ Thông tin và Truyền thông đã kết nối 1 thủ tục; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kết nối 1 thủ tục; Bộ Y tế đã kết nối 5 thủ tục; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã kết nối 1 thủ tục; Bộ Quốc phòng đã kết nối 03 thủ tục liên ngành đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; 03 thủ tục liên ngành (Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Riêng Bộ Tài chính, tất cả các quy trình thủ tục hải quan đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM