Sửa đổi Luật Quản lý thuế phải thích ứng với xu thế cách mạng 4.0

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Sáng 27/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đại diện một số bộ, ngành đã có buổi làm việc với Ban soạn thảo Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) để nghe báo cáo giải trình, chỉ đạo những nội dung liên quan trước khi trình Chính phủ, trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NM.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NM.

Bổ sung một điều riêng quy định những hành vi bị cấm

Thay mặt Bộ Tài chính, đơn vị được giao nhiệm vụ soạn thảo Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã báo cáo về những công việc đã triển khai đối với Dự án Luật. Theo đó, trước khi đưa ra dự thảo luật, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, đánh giá về tình hình thực hiện Luật Quản lý thuế trong vòng 10 năm qua, báo cáo về kinh nghiệm quốc tế…

Cũng theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, trước khi dự thảo luật đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã họp và cho ý kiến về những vấn đề liên quan. Sau đó, dự thảo đã được hoàn tất và đưa ra lấy ý kiến các bộ, ngành, các hiệp hội, các chuyên gia…

“Sau khi tổ chức nhiều hội thảo xin ý kiến rộng rãi, Bộ Tài chính đã có văn bản chính thức xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan. Hiện nay, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp cho Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết.

  Sửa đổi Luật Quản lý thuế phải thích ứng với xu thế cách mạng 4.0 - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà - Trưởng Ban soạn thảo luật báo cáo Phó Thủ tướng và đoàn công tác về việc triển khai Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: NM.

Nói về những điểm mới trong Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, trên tinh thần kế thừa Luật Quản lý thuế hiện hành, có sửa đổi, bổ sung một số điểm mới như: Bổ sung nguyên tắc bản chất giao dịch quyết định hình thức trong việc xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; áp dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

“Việc bổ sung 3 nguyên tắc này được đưa vào sau khi nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cũng như qua thực tiễn công tác quản lý thuế, tạo cơ sở pháp lý trong việc triển khai công tác quản lý thuế”.

Về những hành vi bị cấm trong quản lý thuế, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, Luật Quản lý thuế hiện hành không có điều riêng quy định về hành vị bị cấm. Chính vì vậy, Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã bổ sung thêm một điều quy định về những hành vi bị cấm để đảm bảo việc quản lý thuế theo đúng nguyên tắc đã được bổ sung trong luật.

Phải thay đổi phương pháp quản lý thuế cho phù hợp

Sau khi nghe ý kiến báo cáo, giải trình, tiếp thu của Ban soạn thảo luật, ý kiến từ phía các bộ, ngành liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Hội Tư vấn thuế Việt Nam…, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, dự thảo luật đã được Bộ Tài chính chuẩn bị khá công phu.

“Bộ Tài chính đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến các bộ, ngành. Đến nay đã có báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp. Do đó, hiện dự thảo luật đã đủ điều kiện để trình Chính phủ cho ý kiến vào ngày 30/8 tới đây”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng thống nhất với tên gọi của dự thảo luật, đó là Luật Quản lý thuế (sửa đổi), vì trong dự thảo luật có hơn 50% các điều khoản được sửa đổi. Do vậy, trong tờ trình Chính phủ, trình Quốc hội, Bộ Tài chính cần nói rõ những nội dung sửa đổi, mức độ sửa đổi, những nội dung sửa đổi mang tính đột phá… để thấy rằng tên gọi của luật là phù hợp.

Về nguyên tắc sửa đổi luật, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, việc sửa đổi phải đảm bảo tính kế thừa của luật cũ. Những nội dung nào vẫn còn giá trị thì cần giữ lại, những vấn đề bất cập thì phải khắc phục triệt để. Ngoài ra, việc sửa đổi phải hướng đến cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, nhưng cũng phải chặt chẽ, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, việc sửa đổi luật phải thích ứng được với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, nhất là trong điều kiện cách mạng 4.0. “Hiện nay có nhiều hình thức kinh doanh, phương thức kinh doanh mới ra đời, cụ thể như thương mại điện tử. Do đó, để quản lý được thuế đối với hoạt động này thì cơ quan thuế cũng phải thay đổi phương pháp quản lý cho phù hợp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) phải quản lý chặt đối tượng hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương thức khoán. “Ngoài áp dụng hóa đơn điện tử, để quản lý thuế đối với đối tượng này cần áp dụng phương thức thanh toán điện tử. Luật Quản lý thuế sửa đổi phải đột phá chuyện này”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.