Sửa đổi phương thức thanh toán mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ

PV.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về phương thức thanh toán trong hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phương thức thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới qua cửa khẩu phụ. Nguồn: internet
Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phương thức thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới qua cửa khẩu phụ. Nguồn: internet

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể chính sách thương mại biên giới.

Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan, UBND các tỉnh biên giới liên quan tổ chức khảo sát thực tế, đánh giá cụ thể, làm rõ đặc thù trong hoạt động thương mại biên giới qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới và các phương thức thanh toán thực tế đang áp dụng.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phương thức thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của thương nhân Việt Nam và bảo đảm quản lý chặt chẽ, chống vận chuyển, rửa tiền trái phép qua biên giới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2017.