Cục Thuế Hà Nội đối thoại với người nộp thuế

Cục Thuế Hà Nội đối thoại với người nộp thuế

Ngày 26/9, Cục Thuế Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến qua website với chủ đề “Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người nộp thuế phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh”.
Cục Thuế Hà Nội thu ngân sách đạt 63,5% dự toán

Cục Thuế Hà Nội thu ngân sách đạt 63,5% dự toán

Nhờ tích cực thực hiện các biện pháp hỗ trợ về thuế cho người dân, doanh nghiệp, triển khai các biện pháp quản lý thuế hiệu quả, số thu ngân sách 6 tháng đầu năm do Cục Thuế Hà Nội thực hiện tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.