Cục Thuế Hà Nội thu ngân sách đạt 63,5% dự toán

Thùy Linh

Nhờ tích cực thực hiện các biện pháp hỗ trợ về thuế cho người dân, doanh nghiệp, triển khai các biện pháp quản lý thuế hiệu quả, số thu ngân sách 6 tháng đầu năm do Cục Thuế Hà Nội thực hiện tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Cục Thuế Hà Nội tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm vào chiều ngày 14/7.
Cục Thuế Hà Nội tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm vào chiều ngày 14/7.

Thu ngân sách đạt 63,5 dự toán

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thuế Hà Nội, tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện 207.942 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán pháp lệnh, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong những tháng đầu năm, Cuc thuế Hà Nội đã tích cực tham gia vào các dự thảo chính sách hỗ trợ người nộp thuế như: Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng thuê đất trả tiền hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023; Nghị định số 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước; Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng...

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Hà Nội hoàn thành 6.913 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tổng số xử lý qua thanh kiểm tra thực hiện 6.713 tỷ đồng.

Đồng thời, chủ động phối hợp với bộ phận truyền thông xây dựng các phương án để sẵn sàng tuyên truyền bằng nhiều phương thức khác nhau giúp người dân, người nộp thuế nhanh chóng nắm bắt và thụ hưởng kịp thời khi các chính sách hỗ trợ có hiệu lực.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng chú trọng công tác chuẩn bị trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế để xác định kịp thời, chính xác các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gian lận, trốn thuế và triển khai thanh tra kiểm tra các chuyên đề diện rộng, chuyên sâu. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Hà Nội hoàn thành 6.913 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số xử lý qua thanh kiểm tra thực hiện 6.713 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế Hà Nội đặt nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người nộp thuế duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế được gia hạn nợ thuế, nộp dần tiền thuế, miễn tiền chậm nộp, xóa nợ thuế theo quy định là công tác trọng tâm. Cùng với đó, tiếp tục triển khai xử lý nợ, khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý thu hồi nợ thuế vào ngân sách, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh.

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Hà Nội ước thực hiện thu hồi và xử lý điều chỉnh nợ đọng thuế được 5.320 tỷ đồng, đạt 52,8% chỉ tiêu cả năm 2023.

Đồng bộ các giải pháp quản lý thu

Theo Cục Thuế Hà Nội, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023, góp phần hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng như của cả nước, trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế Hà Nội sẽ tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 được giao.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Cục Thuế sẽ tập trung là triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế của Trung ương và Thành phố ngay khi được ban hành nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế nhanh chóng ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, trọng tâm công tác quản lý thuế là dựa trên nền tảng thuế điện tử với 13 Đề án thành phần theo các lĩnh vực quản lý thuế. Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế còn chưa phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người nộp thuế, phù hợp với các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Cục Thuế sẽ thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, đặc biệt tăng cường thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; rà soát những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác tăng thu lớn theo từng chuyên đề; Thực hiện nghiêm Công điện số 470/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế nhằm rút ngắn tối đa thời gian kiểm tra hoàn thuế - xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng.