Cục Thuế Hà Nội: Số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gia tăng đáng kể

Thùy Linh

Nhờ cơ sở dữ liệu theo dõi rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định nên những năm qua, Cục Thuế Hà Nội đã quản lý hiệu quả thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; từ đó góp phần thúc đẩy việc sử dụng đất hiệu quả và hợp lý.

Trong giai đoạn 2012 – 2022, số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội đã có sự gia tăng đáng kể.
Trong giai đoạn 2012 – 2022, số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội đã có sự gia tăng đáng kể.

Số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có sự gia tăng

Cục Thuế Hà Nội cho biết, kể từ khi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được Quốc hội thông qua, Cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp quản lý như: Tham mưu UBND Thành phố ban hành chỉ thị để triển khai thực hiện Luật; thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận huyện, thị xã; tham mưu báo cáo với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về các vướng mắc, bất cập khó khăn trong quản lý, đồng thời đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội cũng thường xuyên có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi cục thuế về chính sách, về quy trình thực hiện, về phối hợp với cơ quan chức năng, về chuẩn hoá cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, về nợ thuế, về hiện đại hoá công tác thu nộp.

Các chi cục thuế cũng thường xuyên tham mưu, báo cáo UBND cấp huyện; phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã và cơ quan được uỷ nhiệm thu thuế trong tuyên truyền, phổ biến chính sách, công tác quản lý thuế.

Cục Thuế Hà Nội nhận định, về cơ bản cơ sở dữ liệu được cơ quan thuế theo dõi rõ ràng, đầy đủ, đúng quy định và nhận được sự đồng thuận của đại bộ phận người nộp thuế.

Trong giai đoạn 2012-2022, sau 11 năm triển khai thu theo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã có sự gia tăng đáng kể. Cụ thể, năm 2012 (năm đầu triển khai) số thu là 248,2 tỷ đồng đối với 3.600 tổ chức, 1,4 triệu hộ gia đình, cá nhân.

Đến năm 2022 số thu về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội là 677,4 tỷ đồng đối với 4.100 tổ chức, 1,8 triệu hộ gia đình, cá nhân; số thu tăng 2,5 lần so với năm triển khai thực hiện đầu tiên và hàng năm thu đều vượt dự toán được giao.

Việc gia tăng nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đối với Nhà nước đã góp phần thúc đẩy việc sử dụng đất có hiệu quả và hợp lý, tăng cường vai trò điều tiết của các khoản nghĩa vụ tài chính đất đai.

Bên cạnh đó, chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp góp phần giúp Nhà nước quản lý, kiểm soát được hoạt động sử dụng đất của các chủ thể sử dụng đất, quản lý, kiểm soát được tài sản trong dân cư; đồng thời tác động, điều chỉnh hoạt động sử dụng đất hướng đến mục tiêu tiết kiệm và hiệu quả.

Rà soát lại toàn bộ cơ sở dữ liệu quản lý

Bên cạnh những kết quả tích cực, Cục Thuế Hà Nội cho biết, do người nộp thuế sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn rất lớn (gần 1,8 triệu hộ); địa bàn Hà Nội rộng lớn với 30 quận huyện, thị xã với đặc điểm về kinh tế, xã hội, dân trí khác nhau nên không tránh khỏi một số trường hợp còn sai sót, nhầm lẫn; đối tượng phải nộp thuế còn chưa quản lý triệt để, đảm bảo 100% người nộp thuế kê khai nộp thuế.

Chính vì vậy, để thực hiện tốt các quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Quản lý thuế thì việc chấp hành các quy định pháp luật, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của từng chủ thể tham gia là hết sức quan trọng.

Cụ thể, theo Cục Thuế Hà Nội, người nộp thuế cần chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thuế về kê khai, nộp hồ sơ khai thuế lần đầu và khi có sự thay đổi; người nộp thuế cũng cần khai đầy đủ, đúng hướng dẫn theo quy định. Cơ quan chức năng (UBND cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai) cần xác nhận đầy đủ thông tin trên tờ khai và chuyển kịp thời đến cơ quan Thuế.

Cơ quan được uỷ nhiệm thu thuế (UBND cấp xã) cũng cần thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về Quản lý thuế và Hợp đồng uỷ nhiệm thu. Riêng đối với cơ quan Thuế thì cần rà soát, chấn chỉnh các vấn đề tồn tại, thiếu sót, trách nhiệm của từng chủ thể để đề ra các giải pháp khắc phục.

Thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức để người nộp thuế biết, hiểu và đồng thuận, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật thuế. Chủ động tuyên truyền về nộp thuế điện tử để người nộp thuế thực hiện đảm bảo rõ ràng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, công sức của toàn xã hội.

Cục Thuế cũng tiếp tục tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, quận huyện phối hợp tốt hơn trong quản lý thuế và tạo thuận lợi cho người dân trong kê khai nộp thuế; Tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Song song với đó là tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập về chính sách, quy trình, quy chế phối hợp, công nghệ thông tin để báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện.

Cục Thuế Hà Nội cũng sẽ chỉ đạo các Chi cục Thuế rà soát lại toàn bộ cơ sở dữ liệu quản lý để chuẩn hoá, tăng cường quản lý đối tượng và công tác hiện đại hoá thu nộp. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai ứng dụng eTax Mobile để người nộp thuế có thể tự tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký thuế cá nhân, người phụ thuộc, các nguồn thu nhập của cá nhân, nhận thông báo thuế, thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí và các khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ…(thông qua tài khoản 20 ngân hàng đã liên kết), các tiện ích khác giúp tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế, tra cứu bảng giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy…