Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Việc đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ cấp bách trong định hướng phát triển hiện nay của Việt Nam. Theo đó, vấn đề chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra trong quá trình đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết này đánh giá thực trạng chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trong thời gian qua và đưa ra các kiến nghị nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trong những năm tới.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời gian qua, tại nhiều doanh nghiệp, đơn hàng sụt giảm đã tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập của doanh nghiệp và người lao động. Bối cảnh đó đã phần nào tác động đến công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp đồng bộ, để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, phù hợp với tình hình thực tiễn.
Giải pháp tài chính phát triển thị trường nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Giải pháp tài chính phát triển thị trường nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là tỉnh có ngành Công nghiệp phát triển và đông công nhân, lao động làm việc nên nhu cầu về nhà ở để an cư lạc nghiệp đang là vấn đề bức thiết. Tuy nhiên, khó khăn trong phát triển nhà ở công nhân các khu công nghiệp của Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung hiện nay là nhu cầu quá lớn, thu nhập của người công nhân không cao. Vì vậy, để phát triển thị trường nhà ở, giải quyết vấn đề nhà ở cho người công nhân làm việc trong các khu công nghiệp đòi hỏi phải có nhiều giải pháp tổng thể.
Tìm giải pháp căn cơ thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi sang các thị trường lớn

Tìm giải pháp căn cơ thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi sang các thị trường lớn

Vượt qua nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá tiêu thụ sản phẩm biến động, nguồn cùng nguyên liệu bị đứt gãy, ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành quả và bước tiến quan trọng , đáp ứng nhu cầu thực phẩm của hơn 100 triệu dân trong nước. Tuy nhiên một trong những điểm yếu lớn nhất của ngành chăn nuôi Việt Nam, đó là việc xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi còn rất hạn chế.
Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Ngày nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực, nền tảng trong phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Có thể nói Đổi mới và sáng tạo là trung tâm của phát triển bền vững. Không nằm ngoài xu hướng đó, Việt Nam đã, đang nỗ lực thực hiện đổi mới sáng tạo nhằm đưa nền kinh tế phát triển bền vững có định hướng trong tương lai.
8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm

8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm

Tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023, Bộ Tài chính đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước hiệu quả nửa cuối năm 2023.
Giải pháp ổn định thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Giải pháp ổn định thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, nguồn nhân lực luôn đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, trong điều kiện toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, yếu tố tạo nên sự cạnh tranh giữa các quốc gia là con người. Do vậy, tập trung nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, sống còn để tiếp thu công nghệ, xây dựng cơ cấu ngành nghề. Bài viết này phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định thị trường lao động, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội, thách thức và giải pháp chính sách cho Việt Nam

Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội, thách thức và giải pháp chính sách cho Việt Nam

Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu là một trong những nội dung chính trong chương trình chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng, dự kiến áp dụng từ ngày 01/1/2024 với 142 quốc gia đồng thuận tham gia. Bài viết mô tả nội dung của quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu, từ đó phân tích cơ hội và thách thức của nước ta khi tham gia quy tắ thuế tối thiểu toàn cầu, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chính sách nhằm thích ứng với việc tham gia quy tắc trên.
Giải pháp phát triển thị trường nông sản Việt Nam

Giải pháp phát triển thị trường nông sản Việt Nam

Năm 2023, ngành Nông nghiệp được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 55 tỷ USD. Trong bối cảnh diễn biến kinh tế thế giới bất định tác động đến hoạt động thương mại và gây khó khăn cho thị trường về đầu ra đòi hỏi ngành Nông nghiệp phải chủ động nắm bắt biến động thị trường, có giải pháp linh hoạt ứng phó để đạt được mục tiêu đề ra. Nhận diện những thách thức đặt ra hiện nay, bài viết khuyến nghị giải pháp nhằm giúp Việt Nam duy trì thị trường nông sản phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh mới.
Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp

Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, vấn đề môi trường, phát triển bền vững trở thành chủ đề có tính toàn cầu. Phát triển bền vững là quá trình phát triển vừa đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại vừa không làm tổn hại đến lợi ích của thế hệ tương lai. Là một bộ phận quan trọng, đóng vai trò chủ đạo, quyết định đến phát triển kinh tế bền vững, doanh nghiệp có trách nhiệm phải định giá và hạch toán được các yếu tố môi trường nhằm hành động bảo vệ môi trường. Bài viết này tìm hiểu về công tác kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp hiện nay và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.