VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp ngành May

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp ngành May

Ngành May là ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may Việt Nam, việc cung cấp thông tin kế toán là rất cần thiết cho quản lý và việc ra quyết định.

Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng

Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng

Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí luôn giữ vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Nó bao gồm việc cung cấp và phân tích thông tin chi phí để ra quyết định đầu tư, cung cấp thông tin để hỗ trợ cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng thời gian quy định.

Kế toán viên và kỹ năng cần thiết trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Kế toán viên và kỹ năng cần thiết trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Tính phổ biến của công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp đã làm thay đổi bản chất của hoạt động kế toán và vai trò của người kế toán với các kỹ năng mới.

Tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến hệ thống thông tin kế toán

Tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến hệ thống thông tin kế toán

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống thông tin kế toán ngày càng cần thiết, tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích thiết thực, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng gây nên không ít khó khăn cho người sử dụng, tạo sự rủi ro về tính tin cậy của hệ thống thông tin kế toán.

Tác động của môi trường ERP đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp logistics TP. Hồ Chí Minh

Tác động của môi trường ERP đến việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp logistics TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) là “chìa khoá”quan trọng để tồn tại và cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nghiên cứu áp dụng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Nghiên cứu áp dụng hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm đánh giá việc áp dụng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua tìm hiểu các yếu tố cấu thành. Dữ liệu được thu thập trong năm 2019. Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp định lượng và phương pháp định tính để đạt được mục tiêu nghiên cứu. Kết quả cho thấy, hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng lớn nhất từ nhân tố con người, phần mềm kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ. Từ đó tác giả đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng khả năng cạnh tranh cho công ty trong điều kiện hội nhập hiện nay.

Hệ thống thông tin kế toán trong ERP tại các doanh nghiệp logistics ở TP. Hồ Chí Minh

Hệ thống thông tin kế toán trong ERP tại các doanh nghiệp logistics ở TP. Hồ Chí Minh

ERP (Enterprise Resource Planning) hệ thống hoạch định nguồn nhân lực là một trong những giải pháp quản trị hiện đại của doanh nghiệp.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua phân tích suy luận dựa trên các nghiên cứu trước đây và tìm kiếm bằng chứng thông qua phân tích thực nghiệm để đưa ra kết luận rằng hai nhân tố quan trọng có ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp là: Cam kết của nhà quản lý và khả năng của người sử dụng.

Cách tiếp cận tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp

Cách tiếp cận tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kế toán đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận cũng cần phải duy trì một hệ thống thông tin kế toán. Hiện nay, có những cách tiếp cận khác nhau về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, tùy theo từng điều kiện hoàn cảnh và đặc điểm tổ chức các đơn vị. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết để tổng hợp và hệ thống các nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó thảo luận về các cách tiếp cận này.

Bàn về công tác giảng dạy hệ thống thông tin kế toán trên hệ thống ERP

Bàn về công tác giảng dạy hệ thống thông tin kế toán trên hệ thống ERP

Hệ thống thông tin kế toán chạy trên Hệ thống hoạch định nguồn tài nguyên doanh nghiệp (ERP) được coi là sản phẩm đặc biệt kết hợp giữa công nghệ thông tin với quy trình quản lý kế toán được chuẩn hóa. Bài viết nghiên cứu thực tiễn ứng dụng và vận hành Hệ thống thông tin kế toán trên Hệ thống ERP tại các doanh nghiệp và tình hình giảng dạy hệ thống này đối với ngành kế toán bậc đại học tại các trường đại học ở Việt Nam.

Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp

Giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp

Trong xu thế toàn cầu hóa, minh bạch hóa tài chính và tin học hóa, một hệ thống thông tin kế toán hữu hiệu sẽ giúp các nhà lãnh đạo ra các quyết định quản trị một cách nhanh chóng là vô cùng cần thiết. Vì vậy, việc xác định chính xác các nhân tố ảnh hưởng đến kiếm soát (như thiết bị xử lý, phần mềm kế toán, quy trình xử lý, dữ liệu, thông tin và con người) cùng với việc đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin kế toán là việc làm cấp thiết, có như vậy mới có thể giúp cho hệ thống thông tin kế toán hoạt động liên tục với chi phí thấp, góp phần vào sự thành công chung của doanh nghiệp.

Tác động của công nghệ thông tinđến hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp

Tác động của công nghệ thông tinđến hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp

Trước bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, công tác kế toán luôn đồng hành xuyên suốt với quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của hoạt động này đã làm cho dữ liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên đa dạng và phong phú. Câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp phải ghi nhận, xử lý, lưu trữ các dữ liệu như thế nào để có thể đưa ra những thông tin quản trị có chất lượng? Trả lời được câu hỏi này sẽ giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu và xây dựng hệ thống thông tin kế toán phù hợp với xu hướng hiện nay.