Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai áp dụng ISO 9001:2015

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai áp dụng ISO 9001:2015

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 555/QĐ-BHXH công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam áp dụng cho các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.
Kết quả áp dụng ISO 9001 tại cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên

Kết quả áp dụng ISO 9001 tại cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại 18 cơ quan hành chính nhà nước (UBND cấp xã) của huyện Tiên Lữ và TP. Hưng Yên.
TCVN ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng lực bộ máy quản lý doanh nghiệp

TCVN ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng lực bộ máy quản lý doanh nghiệp

TCVN ISO 9001:2015 được xem là một trong những giải pháp hay nhất, cần thiết nhất để nâng cao năng lực bộ máy quản lý doanh nghiệp. Áp dụng ISO 9001 giúp doanh nghiệp tạo được cách làm việc khoa học, loại bỏ được nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt.