Nâng cao quản lý chất lượng nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Nâng cao quản lý chất lượng nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Tại Việt Nam, có không ít các công ty áp dụng ISO 9001:2015 thành công và đạt được nhiều lợi ích từ tiêu chuẩn này. ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng phổ biến và rộng rãi bởi nhiều tổ chức trên thế giới.
Chuẩn hoá quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng

Chuẩn hoá quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng

Bằng việc tạo ra môi trường làm việc khoa học, loại bỏ nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, qua đó nâng cao trách nhiệm, ý thức của cán bộ công nhân viên, hệ thống ISO 9001 đã trở thành lựa chọn được nhiều doanh nghiệp áp dụng.
Hiệu quả từ việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001

Hiệu quả từ việc áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn cho biết, năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015.
Lạng Sơn hướng đến mục tiêu 100% UBND cấp xã áp dụng ISO 9001:2015

Lạng Sơn hướng đến mục tiêu 100% UBND cấp xã áp dụng ISO 9001:2015

Nhiệm vụ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu thực hiện tốt thông qua công tác tổ chức đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra.
Các bước áp dụng ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp đạt được kỳ vọng

Các bước áp dụng ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp đạt được kỳ vọng

Một hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các hoạt động giúp doanh nghiệp nhận biết mục tiêu và xác định các quá trình và nguồn lực cần thiết để đạt được kết quả mong muốn. Hệ thống quản lý chất lượng quản lý các quá trình tương tác và nguồn lực cần thiết để mang lại giá trị và thu được kết quả cho các bên quan tâm liên quan.