Gắn nâng cao năng suất, chất lượng với đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp

Gắn nâng cao năng suất, chất lượng với đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chịu ảnh hưởng bởi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, sử dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thì doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo trong sản xuất là một trong những yêu cầu sống còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.
Nâng cao năng suất nhờ các hệ thống quản lý

Nâng cao năng suất nhờ các hệ thống quản lý

Để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến hệ thống quản lý, đổi mới công nghệ để từ đó nâng cao năng suất chất lượng.
Hướng tới mục tiêu “4 KHÔNG” của TPM giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động

Hướng tới mục tiêu “4 KHÔNG” của TPM giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) là một phương pháp quản lý được áp dụng đầu tiên tại Nhật Bản, sau đó được phổ biến, áp dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất công nghiệp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng công cụ này và đem lại hiệu quả trong việc nâng cao hiệu suất.
Ưu tiên nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng quốc gia, doanh nghiệp

Ưu tiên nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng quốc gia, doanh nghiệp

Một trong những ưu tiên nội dung quan trọng tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 đó là ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng quốc gia, doanh nghiệp.
Nâng cao năng suất DN nhờ khuyến khích hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo

Nâng cao năng suất DN nhờ khuyến khích hoạt động KHCN, đổi mới sáng tạo

Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Để phát huy tối đa việc thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp, các chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam đã đề xuất giải pháp khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.