Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngày càng phát triển

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngày càng phát triển

Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao nǎng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia.
Xây dựng tiêu chuẩn mới góp phần chống điện giật khi nạp điện cho ô tô

Xây dựng tiêu chuẩn mới góp phần chống điện giật khi nạp điện cho ô tô

Bộ Giao thông và Vận tải đang lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Hệ thống hoán đổi ắc quy xe điện, dùng cho xe điện – phương tiện giao thông đường bộ chạy bằng điện (EV) được lấy dòng điện từ hệ thống tích trữ có thể nạp lại, được sản xuất chủ yếu để sử dụng trên đường bộ hoặc đường cao tốc.