Thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia được công bố

Nguyễn Hiền

Trong nửa đầu năm 2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, với nhiệm vụ là cơ quan đầu mối hướng dẫn, tổng hợp, lập và trình phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu, góp ý, thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của các bộ quản lý chuyên ngành. Đến nay, Tổng cục đã trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia.

Một số tiêu chuẩn được công bố trong năm 2022 như tiêu chuẩn quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản; tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy; tiêu chuẩn quốc gia về bộ phận, thiết bị và hệ thống khai thác dầu khí dưới biển; tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn; tiêu chuẩn quốc gia về tinh quặng diatomit - xác định hàm lượng các loại chất...

Việc công bố và ban hành các tiêu chuẩn quốc gia giúp việc kiểm tra chất lượng hàng hóa trong nước minh bạch, cũng như đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đến tay người tiêu dùng, đồng thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khẳng định chất lượng sản phẩm xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu quốc tế đặt ra khi hội nhập.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng hướng dẫn các Bộ quản lý chuyên ngành triển khai các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế.