Xuất nhập khẩu tăng 27,7% trong nửa cuối tháng 10/2023

Xuất nhập khẩu tăng 27,7% trong nửa cuối tháng 10/2023

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2023 từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2023 đạt 34,51 tỷ USD, tăng 27,7% tương ứng tăng 7,49 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2023.
Pháp luật Việt Nam trong việc áp dụng hàng rào phi thuế quan liên quan đến bảo vệ môi trường và sức khỏe con người trong thương mại quốc tế

Pháp luật Việt Nam trong việc áp dụng hàng rào phi thuế quan liên quan đến bảo vệ môi trường và sức khỏe con người trong thương mại quốc tế

Hiện nay, Việt Nam đã và đang dần xây dựng các chính sách, quy định liên quan đến việc xây dựng hàng rào phi thuế quan liên quan đến bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Bài viết nghiên cứu thực trạng các chính sách khuyến khích, ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính được áp dụng để thúc đẩy sự chuyển đổi sang các hình thức sản xuất và tiêu dùng bền vững và thân thiện với môi trường. Từ đó, nhằm tăng cường sự giao tiếp, đánh giá tác động và hỗ trợ kỹ thuật giữa các quốc gia để đạt được một sự hiểu biết chung về các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
Thực trạng pháp luật Việt Nam trong việc áp dụng hàng rào phi thuế quan liên quan đến bảo vệ môi trường và sức khỏe con người trong thương mại quốc tế

Thực trạng pháp luật Việt Nam trong việc áp dụng hàng rào phi thuế quan liên quan đến bảo vệ môi trường và sức khỏe con người trong thương mại quốc tế

Hiện nay, Việt Nam đã và đang dần xây dựng các chính sách, quy định liên quan đến việc xây dựng hàng rào phi thuế quan liên quan đến bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Bài viết nghiên cứu thực trạng các chính sách khuyến khích, ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính được áp dụng để thúc đẩy sự chuyển đổi sang các hình thức sản xuất và tiêu dùng bền vững và thân thiện với môi trường. Từ đó, nhằm tăng cường sự giao tiếp, đánh giá tác động và hỗ trợ kỹ thuật giữa các quốc gia để đạt được một sự hiểu biết chung về các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
Xuất nhập khẩu giảm 12,4% trong nửa đầu tháng 10/2023

Xuất nhập khẩu giảm 12,4% trong nửa đầu tháng 10/2023

Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2023 từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2023 đạt 27,02 tỷ USD, giảm 12,4%, tương ứng giảm 3,83 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2023.