Nhiều hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp

Nhiều hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp

Đến hết quý III/2023, đã có 1.368 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Quảng Ninh, tăng 22,01% so với cùng kỳ năm 2022; Cục đã tiếp nhận và làm thủ tục trên Hệ thống VNACCS/VCIS 79.559 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Thực trạng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc: Cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới

Thực trạng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc: Cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới

Bài nghiên cứu đánh giá thực trạng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh mới. Với phương pháp thống kê, so sánh và phân tích thông qua dữ liệu cập nhật mới nhất đến tháng 5/2023, kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng Việt Nam nhập khẩu (NK) từ Trung Quốc nhiều hơn xuất khẩu (XK). Do đó, cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn ở trạng thái nhập siêu. Từ đó, bài nghiên cứu chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong bối cảnh mới.
Thu ngân sách ngành Hải quan đối diện nhiều thách thức

Thu ngân sách ngành Hải quan đối diện nhiều thách thức

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi thúc đẩy thương mại nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước vẫn giảm khiến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đối diện nhiều thách thức.
Xuất nhập khẩu hàng hoá nửa đầu tháng 9 giảm 15,4%

Xuất nhập khẩu hàng hoá nửa đầu tháng 9 giảm 15,4%

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nửa đầu tháng 9 đạt 28,07 tỷ USD, giảm 15,4% (tương ứng giảm 5,13 tỷ USD) so với nửa cuối tháng trước.
Ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, ngành Hải quan đã, đang và sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp hỗ trợ nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, gia tăng động lực để phát triển.
Hiện đại hóa hải quan, đảm bảo xuất nhập khẩu thông suốt

Hiện đại hóa hải quan, đảm bảo xuất nhập khẩu thông suốt

Để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như tạo thuận lợi thương mại, ngành Hải quan đã không ngừng cải cách, hiện đại hóa mọi mặt. Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng những cải cách của ngành Hải quan đã góp phần đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, không để gián đoạn chuỗi cung ứng.