Nhiều thách thức với thu ngân sách ngành Hải quan

Nhiều thách thức với thu ngân sách ngành Hải quan

Bối cảnh kinh tế - xã hội trong và ngoài nước đã tác động làm giảm kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Điều này đã kéo theo thu ngân sách của ngành Hải quan giảm trong những tháng đầu năm 2023. Đây là khó khăn lớn đối với nhiệm vụ thu ngân sách của Ngành trong năm.
Hoàn thiện thể chế, chính sách hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại

Hoàn thiện thể chế, chính sách hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách hải quan luôn được Tổng cục Hải quan xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. Trên cơ sở kết quả tích cực đạt được, ngành Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030.
Chính phủ sẽ đi thị sát từng địa phương để gỡ khó đầu tư và xuất nhập khẩu

Chính phủ sẽ đi thị sát từng địa phương để gỡ khó đầu tư và xuất nhập khẩu

Chính phủ yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ sẽ phân công các thành viên Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan trực tiếp làm việc với từng địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình.
Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, chống thất thu ngân sách

Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, chống thất thu ngân sách

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cho biết, trong thời gian tới, ngành Hải quan tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN)..., để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.