VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cẩn trọng an ninh tài chính doanh nghiệp

Quá trình hội nhập có tác động trực tiếp đến sự an toàn về tài chính của doanh nghiệp

Cẩn trọng an ninh tài chính doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng nhanh và sâu rộng sẽ mang lại không chỉ những cơ hội mà cả thách thức cho các doanh nghiệp, trong đó có các thách thức đối với an ninh tài chính doanh nghiệp.

Vai trò và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp

Nhiều biện pháp giám sát tình hình tài chính doanh nghiệp nhà nước

Song song với quá trình hội nhập luôn là thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các doanh nghiệp (DN). Về cơ bản, ngoài các yếu tố bên trong (như năng lực quản lý của người lãnh đạo; trình độ kỹ thuật và công nghệ sản xuất…), còn có các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến an ninh tài chính DN, gồm: Chính sách, pháp luật của Nhà nước; Sự biến động của thị trường trong nước và quốc tế; Sự hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới…

Trên thế giới, đã xảy ra nhiều đổ vỡ tài chính của các tập đoàn, công ty lớn và gây ra nhiều hệ lụy cho các bên liên quan. Việt Nam hiện đã tham gia hội nhập kinh tế sâu rộng. Quá trình hội nhập này có tác động đến nhóm nhân tố thị trường trong nước và quốc tế, chính sách, pháp luật nhà nước.., từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn về tài chính DN.

Trong bối cảnh đó, để bảo đảm an ninh tài chính DN, các chuyên gia phân tích cho rằng, các DN Việt Nam cần chú trọng đến các vấn đề như: Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Các khoản nợ quá lớn, có thể khiến DN mất khả năng chi trả; Năng lực lãnh đạo của các DN; Những gian lận trong báo cáo tài chính và không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của DN, vấn đề kiểm toán…

Đồng thời, DN cần tính đến các yếu tố thay đổi khi Việt Nam hội nhập sâu và rộng hơn với khu vực và thế giới; Xây dựng nền tảng phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN; Chú trọng đến việc đảm bảo khả năng thanh toán của DN; Tăng cường xây dựng biện pháp phòng ngừa rủi ro và giám sát tài chính của các DN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM